Nej, vi kampanjar inte mot sexköpslagen

Kvinnolobbyn med flera visar tydligt hur de ser på hbtqi-personers rättigheter när de angriper RFSL med felaktiga påståenden och ifrågasätter vår finansiering och existens i praktiken.

30 oktober 2019

Det är en orimlig reaktion på att vi har olika ställningstaganden i en sakfråga. Kvinnolobbyn vet mycket väl att RFSL ända sedan sexköpslagen kom för 20 år sedan inte sett den som lösningen för den utsatta gruppen av hbtqi-personer som säljer sex. Vi lyssnar på röster från vår rörelse och har studerat kriminaliseringens praktiska konsekvenser för hbtqi-personer som säljer sex. 

RFSL anser att det är viktigt att synliggöra olika perspektiv i samhällsdebatten. Det är allvarligt när en rättighetsorganisation börjar angripa en annans rätt att yttra sig. Vi har tröttnat på att inte bara angripas på debattsidor och drev i sociala medier utan även motarbetas i direkta kontakter med myndigheter och finansiärer samt i forum som inte har något med sakfrågan om sexköpslagen att göra. Är ni beredda att offra hbtqi-rörelsens demokratiska utrymme för att vi gjort olika analyser och ställningstaganden i en sakfråga?

RFSL:s prioriterade frågor sedan 2018 år är asyl och migration, äldrefrågor, familjefrågor och transpersoners rättigheter. Vi jobbar brett med politik, utbildning och socialt arbete. Vi stöttar hbtqi-personer som utsätts för våld och brott, med samtal, myndighetskontakter, att göra polisanmälningar med mera. Sedan 1950 har vi byggt upp en unik kunskap om hbtqi-personers livsvillkor.

RFSL kampanjar inte mot sexköpslagen och det är inget vi lyfter när vi anlitas för utbildning eller andra uppdrag. RFSL har i år varit med och stöttat en konferens som lyft kritiska perspektiv på sexköpslagen, där även personer som säljer sex fick ta plats. På den konferens som Jämställdhetsmyndigheten, Kvinnolobbyn med flera arrangerade fick inga kritiska röster till sexköpslagen plats och RFSL kritiserades från scen utan att få möjlighet att svara eller att någon reagerade. 

Vi kan inte ha ett debattklimat med krav på konsensus där den som har en avvikande åsikt ska misskrediteras och motarbetas i grunden.  Vi önskar ett bättre samtalsklimat framöver, som kan bidra till ett starkt civilt samhälle med flera olika aktörer som försvarar mänskliga rättigheter utifrån olika perspektiv.

Deidre Palacios, förbundsordförande
Frank Berglund, vice förbundsordförande

Debattartikeln publicerades i Aftonbladet den 30 oktober 2019