PUT och familjeåterförening – för hbtqi-personers skull

Alla partier som säger sig stå upp för hbtqi-personers rättigheter måste visa det i handling när beslut nu ska fattas om Sveriges migrationspolitik. Vi kräver permanenta uppehållstillstånd som huvudregel och att hbtqi-personer ska sluta diskrimineras i fråga om familjeåterförening.

29 juli 2020

Runtom i Sverige genomförs Pridefestivaler. Nu har startskottet för Stockholm Pride gått. Trots att detta år är annorlunda fortsätter vi att fira viktiga segrar, samtidigt som vi ser hur situationen riskerar att försämras kraftigt för några av de mest utsatta i vårt community – asylsökande hbtqi-personer. Snart presenteras resultatet av förhandlingarna om den framtida migrationspolitiken. Många av de förslag som den parlamentariska migrationskommittén behandlar skulle om de blev verklighet slå hårt mot människor på flykt i allmänhet, och mot hbtqi-personer i synnerhet. Hbtqi-personer från hela världen flyr till Sverige för att undkomma trakasserier och övergrepp de utsatts för i sina ursprungsländer. Samkönade relationer är kriminaliserade i över 70 länder.  I vissa länder riskerar hbtqi-personer att straffas med döden.

RFSL driver sedan 1970-talet ett omfattande internationellt arbete för hbtqi-personers mänskliga rättigheter. RFSL arbetar med hbtqi-frågor inom FN, och samarbetar i dag med 50 syskonorganisationer som verkar under svåra omständigheter i olika delar av världen. Dagligen tar vi del av vittnesmål om hur situationen för hbtqi-personer ser ut globalt. Förslagen som kommittén diskuterar kommer att slå extra hårt mot utsatta grupper, som till exempel hbtqi-personer, som flyr sina ursprungsländer. Att enbart bevilja tillfälliga i stället för permanenta uppehållstillstånd skulle leda till försämrad hälsa samt försvårade möjligheter till traumabehandling och etablering.

Införande av tillfälliga uppehållstillstånd som huvudregel förutsätter att man flyr en situation som är tillfällig och övergående. Så ser inte verkligheten ut för hbtqi-personer. Sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck är sällan tillfälliga egenskaper, och förföljelsen av hbtqi-personer förändras inte under ett fåtal år. Kommittén föreslår även en mer restriktiv familjeåterförening. RFSL ser med oro på följderna som kan komma av att endast de som ryms inom begreppet ”kärnfamilj” omfattas av rätten till familjeåterförening. Hbtqi-personer kan inte alltid visa att de varit äkta makar eller sammanbott i ursprungslandet eftersom detta kan ha varit straffbart. 

RFSL är också bekymrade över hur kommittén ignorerar viktiga rekommendationer som FN:s flyktingorgan UNHCR har utfärdat till Sverige. UNHCR anser att man bör ta bort juridiska, ekonomiska och praktiska hinder för familjeåterförening och att alla ska ges en säker och stabil uppehållsstatus. Vi känner skam och sorg inför att våra makthavare överväger att förkasta mänskliga värden i utformandet av den framtida asyl- och migrationspolitiken. Konsekvensen av införandet av en sådan asylpolitik är att fler människor kommer att dö, antingen på en farlig flyktväg eller i land där de förföljs. Det kan vi aldrig acceptera.

RFSL kräver: 
– att Sverige följer UNHCRs rekommendationer i utformningen av den framtida migrationspolitiken,
– att Sverige för en migrationspolitik som skyddar de allra mest utsatta och sårbara grupperna, inklusive hbtqi-personer,
– att det civila samhällets kunskap om de humana konsekvenserna av en restriktiv migrationspolitik tas i beaktande,
– att permanenta uppehållstillstånd ska vara norm,- att Sverige tar bort att juridiska, ekonomiska och praktiska hinder för familjeåterförening, och
– att hbtqi-personer inte ska diskrimineras i fråga om familjeåterförening.

Att delta i Pride förpliktigar. Det räcker inte att vifta med regnbågsflaggan. Alla partier som säger sig värna hbtqi-personers rättigheter har också ett ansvar för att stå upp för de hbtqi-personer som tvingas fly. 

Debattartikeln publicerades i Expressen den 29 juli 2020

Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL
Frank Berglund, vice förbundsordförande RFSL
Nadja Aria-Garystone, ordförande RFSL Göteborg
Jacob Tardell, ordförande RFSL Stockholm
Ida Curtsdotter, ordförande RFSL Kalmar
Joakim Isaksson Markström, ordförande RFSL Luleå och norra Norrbotten
Maria Edin, ordförande RFSL Västernorrland
Alex Lithander, ordförande RFSL Gotland
Emelie Östbring, ordförande RFSL Helsingborg
Joakim Johansson, ordförande RFSL Norrköping
Marcus Pettersson, ordförande RFSL Skaraborg
Louise Arvidsson, ordförande RFSL Kristianstad
Kenan Jozwiak, ordförande RFSL Malmö
Koko Molande, ordförande RFSL Umeå
Edy Magnusson, ordförande RFSL Halland
Gunilla Albert, ordförande RFSL Västmanland
Nina Klingberg, ordförande RFSL Kronoberg
Stina Nilss, ordförande RFSL Sjuhärad
Mikael Selg, ordförande RFSL Dalarna
Robin Nordh, ordförande RFSL Motala
Arvin Hembäck, ordförande RFSL Gävleborg
Hanna Mischa Daun, ordförande RFSL Linköping