Skydda intersexbarnen mot onödiga ingrepp i könsorganen

Känner du till vad intersex är? Visste du att det görs kirurgiska ingrepp i intersexbarns könsorgan innan de är gamla nog att kunna samtycka? Har du hört att Sverige har fått kritik av FN för detta? Nej? Det finns tyvärr för lite kunskap om intersexpersoners hälsa och livsvillkor. Så här ändrar vi på det.

26 oktober 2020

Intersex innebär att ha en kropp som medfött har variationer med avseende på kön. Det finns ett mycket stort antal olika kroppsliga variationer. Det kan exempelvis innebära att ens kromosomer är annorlunda, att man har XXY eller X0 istället för XY eller XX. Det kan också innebära att kroppen inte känner av könshormoner såsom östrogen och testosteron eller att kroppen producerar för mycket sådana hormoner. Ibland ser könsorganen annorlunda ut, men ofta inte.

Barn som föds med könsorgan som ser annorlunda ut opereras ofta under de första levnadsåren för att se mer ”normala” ut. Inte sällan handlar det om rent kosmetiska ingrepp som inte behövs för funktion eller hälsa. Sverige har fått kritik från FN för att detta fortfarande händer, eftersom det strider mot mänskliga rättigheter.

I flera länder finns lagar som förbjuder kosmetiska ingrepp i intersexbarns könsorgan, men här i Sverige har vi inte kommit så långt. Vi tycker att det behövs en utredning som undersöker hur omotiverade ingrepp i småbarns könsorgan kan förbjudas även här. Kan Malta och Argentina så kan vi.

I Sverige föds cirka 20 barn per år som får olika medicinska behandlingar, men antalet som har olika intersexvariationer är betydligt högre än så. Många upptäcker sin intersexvariation under ungdomen eller i vuxen ålder. Svårigheter att bli gravid eller utebliven menstruation är exempel på anledningar till att en intersexvariation upptäcks. Vissa upptäcker den aldrig och behöver ingen vård.

En del som har en intersexvariation behöver vård för att må bra. Men vården för vuxna är bristfällig. Det är väldigt få läkare som har tillräckliga kunskaper för att veta vilka medicinska behov vuxna intersexpersoner har. Vården är ojämlik över landet. I vissa städer finns specialister, men i stora delar av landet är kunskapen låg.

Det är förståeligt att det inte kan finnas specialister i varje region, då patientgruppen är liten. Därför vill vi att de specialister som finns får i uppdrag att stötta läkare i andra regioner som har patienter med intersexvariationer.

Intersexpersoner växer ofta upp med känslor av skam kring sin kropp. Det är inte ovanligt att upprepade gånger ha upplevt kränkande läkarbesök där kroppen blir inspekterad och undersökt. Omvärlden pratar sällan om intersex, man kanske tror att man är den enda. Det blir otroligt viktigt att få träffa andra med samma erfarenheter och att hitta människor att spegla sig i.

Därför är intersexorganisationer viktiga för hälsan. Vi vill se riktade bidrag till de här föreningarna. Föreningarna har unika förutsättningar att utbilda vårdpersonal och allmänhet, att skapa mötesplatser och att driva politiska frågor, vilket är viktigt för samhällsutvecklingen. Idag finns inga bidrag till intersexpersoners egna föreningar och de har otillräckliga resurser för sitt arbete.

Sverige har mycket kvar att göra för intersexpersoners hälsa och levnadsvillkor. Men om vi börjar med att förändra lagstiftningen kring kirurgi, förbättrar vården och stöttar intersexpersoners egna föreningar har vi tagit stora steg i rätt riktning.

Debattartikeln publicerades i ETC den 26 oktober 2020

Frank Berglund, vice förbundsordförande RFSL
Del LaGrace Volcano, ordförande OII Sverige