Ännu ingen jämlikhet för landets ofrivilligt barnlösa

Stora regionala skillnader och olika prislappar för samkönade och olikkönade par.

I dag, onsdag den 26 september, väntas politikerna i Norrlandstingens regionförbund fatta beslut i frågan om villkoren för infertilitetsbehandling. RFSU och RFSL, som länge arbetat för att ofrivilligt barnlösa ska ges likvärdig vård, hoppas innerligt att detta innebär ett slut på diskrimineringen i fråga om vård mellan samkönade och olikkönade par bosatta i Norrland.

Trots att många diskriminerande lagar ändrats och villkoren generellt förbättrats riskerar även fortsättningsvis samkönade och olikkönade par att erbjudas sämre vård beroende på var i landet de bor.

Det är i dagsläget tre län i Sverige – Västerbotten, Västernorrland och Östergötland – som har olika prissättningar för samkönade och olikkönade par vad gäller assisterad befruktning. Barnönskande par i samkönade relationer har i Västerbotten och Västernorrland på egen hand fått bekosta inseminationsförsöken – till en kostnad av 12 000 kronor per försök, samtidigt som olikkönade par erbjudits samma vård till vanlig patientavgift.

Att Norrlandslandstingen nu väntas ta bort en diskriminerande praxis är mycket välkommet och något såväl RFSU som RFSL applåderar. Fortfarande är det dock stora variationer mellan olika landsting om hur många försök som görs med insemination och In vitro-fertilisering (IVF). Förslaget på Norrlandslandstingens bord innebär att man även fortsättningsvis kommer att erbjuda färre inseminations- och IVF-försök än många andra landsting. Och fortfarande har landstinget i Östergötland olika prislappar för samkönade respektive olikkönade par som söker hjälp. Ännu råder inte jämlikhet för landets ofrivilligt barnlösa.

Denna dystra bild framgår tydligt i RFSU:s Sverigebarometer, som bland annat undersöker skillnader i viss typ av vård och som visar att vårdreglerna skiljer sig kraftigt åt mellan landstingen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har fått i uppdrag att under hösten se över de lokala reglerna, med förhoppningen om att nå mer harmoniserade regler. Detta ser vi fram emot och hoppas att ojämlika villkor för den vård man erbjuds beroende på vem man lever med och var, snart är historia.

Att bilda familj och leva med barn är någonting många personer önskar sig och som ger en stor glädje i livet. Att i rimlig utsträckning bistå människor med stöd för att ge dem möjlighet att bilda familj är ett samhällsansvar som i möjligaste mån borde bekostas av sjukvården. Att kunna bilda familj ska inte vara en fråga om var i landet du bor, din sexualitet eller din privatekonomiska situation.

Kristina Ljungros
Förbundsordfröande RFSU

Ulrika Westerlund
Förbundsordförande RFSL

Ännu ingen jämlikhet för landets ofrivilligt barnlösa, publicerad i Aftonbladet