Sverige bör införa ett tredje juridiskt kön

Det finns ett stort behov av en ny syn på juridiska kön. I några länder finns idag en möjlighet att ändra juridiskt kön till något annat än man eller kvinna. Sverige bör gå samma väg.

27 juli 2020

Det är idag fler personer än någonsin som identifierar sig som icke-binära, det vill säga varken som män eller kvinnor. Svensk lagstiftning har ännu inte anpassat juridiken efter detta. Juridiskt kön är bara en siffra i ett personnummer och en bokstav i ett pass. I många länder är det lika enkelt att ändra juridiskt kön som att ändra förnamn. I Sverige finns dock bara två juridiska kön och det krävs en medicinsk utredning för att få ändra det kön man tilldelades vid födseln. 

Att vi fortfarande tvingar in människor i medicinska utredningar för att få rätt juridisk identitet är inte värdigt ett land som säger sig värna mänskliga rättigheter. Samtidigt finns många personer som idag aldrig kommer kunna få rätt juridiskt kön, så länge det bara finns två.

Det är viktigt att alla individers id-handlingar innehåller korrekt information om den person man är. Länder som redan juridiskt har erkänt att det finns fler än två kön, som Malta och Island, har infört ett tredje juridiskt kön. Andra har gjort det möjligt att ta bort kön ur viktiga dokument. Nederländernas regering fattade exempelvis nyligen ett beslut om att från 2025 avlägsna uppgift om kön på id-handlingar. 

Om en person redan har ett tredje juridiskt kön i ett annat land så tvingas hen till att vara man eller kvinna om hen flyttar till Sverige. Inte nog med att ens könsidentitet i ett sådant fall inte erkänns av staten; man tvingas dessutom in i ett kön som man aktivt har sökt sig bort ifrån i sitt ursprungsland. 

Det finns flera skäl till att dagens lagstiftning är omodern. Personnumren i Sverige håller på att ta slut. RFSL menar att våra personnummer behöver bli könsneutrala. Det skulle göra att det inte längre går att utläsa kön ur ett personnummer. Att inte samtidigt behöva ändra sitt personnummer när man ändrar juridiskt kön är något som skulle underlätta för alla som behöver ändra sitt juridiska kön, och för den myndighet som handlägger ändringarna. Sverige är ganska unikt med att ha könade personnummer. 

En oro som framförts är att införande av ett tredje juridiskt kön kommer att kunna påverka jämställdhetspolitiken negativt. Det gör det inte. Alla kommer fortfarande att ha ett juridiskt kön. Vi kommer fortfarande kunna mäta jämställdhet mellan kvinnor och män. Den största effekten skulle vara att statistiken kommer att bli lite mer korrekt, eftersom alla som inte är varken kvinnor eller män kommer att existera i statistiken. 

I en process där Sverige nyligen granskades i FN:s råd för mänskliga rättigheter rekommenderas Sverige att utreda införandet av ett tredje juridiskt kön. I sitt svar valde Sverige att tyvärr inte anta denna rekommendation. RFSL menar att regeringen behöver modernisera synen på kön nu. Det skulle underlätta för väldigt många individer.

Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet den 27 juli 2020

Deidre Palacios, förbundsordförande RFSL
Frank Berglund, vice förbundsordförande RFSL