Tredje juridiskt kön är i vissa fall en fråga om liv eller död

Det finns fler än två kön. Lagstiftningen behöver ändras så att alla människor kan få lagligt erkännande, samt id-handlingar som överensstämmer med det kön som de har. Sverige har osynliggjort ickebinära personer tillräckligt länge nu.

28 januari 2018

Sveriges diskrimineringslagstiftning har redan erkänt ickebinära transpersoner som en grupp som bör skyddas mot diskriminering. Samtidigt har vi ett juridiskt system som diskriminerar ickebinära personer, då denna grupp är den enda som inte har tillgång till ett juridiskt kön som stämmer överens med deras könsidentitet. Det här går inte ihop.

Personer som inte kan leva i enlighet med sin könsidentitet mår sämre än andra. Att inte ha det juridiska kön som stämmer för en själv är för många ett stort hinder för att kunna leva i enlighet med sin könsidentitet, därför är detta i vissa fall en fråga om liv eller död. En lagändring kommer inte till bukt med hela problemet med ett samhälle som osynliggör och diskriminerar ickebinära, men det skulle vara ett viktigt steg på vägen. En tysk domstol fastslog i november att det är en rättighet att få sitt kön erkänt av staten, även för ickebinära, och att Tyskland måste införa ett tredje kön för alla som behöver det, eller helt avskaffa juridiskt kön, inom kort.

Självklart måste ett införande av ett tredje kön innebära att bara personer som själva väljer att definiera sig bortom man eller kvinna får denna könsmarkör i folkbokföringen. Vi vill att alla människor själva ska få välja sitt juridiska kön på det sätt som passar bäst med deras könsidentitet. Ingen ska tvingas in i den, eller någon annan, könskategori, och det bör vara lätt att byta mellan olika könskategorier för de som behöver.

För de allra flesta människor, de vars könsidentitet är antingen man eller kvinna, kommer ett införande av ett tredje juridiskt kön inte innebära någon förändring. Därför är det svårt att förstå det motstånd som kommer just från personer som inte alls berörs av frågan. För alla de personer som definierar sig bortom kön eller mellan de binära könen skulle denna förändring däremot innebära en väldigt stor förbättring av livskvaliteten, och innebära ett erkännande från staten att man existerar.

Emelie Mire Åsell, talesperson trans- och intersexfrågor RFSL
Magnus Kolsjö, tf förbundsordförande RFSL

Debattartikeln publicerades i Nyheter24 den 28 januari 2018