Uganda

InternationelltRFSL

2010 startades ett samarbetsprojekt mellan RFSL och ett flertal hbtq-organisationer i Uganda. Projektet fick namnet PAL project, vilket står för Project planning, Advocacy and Leadership, men som också hänsyftar till ordet ”pal”, det vill säga ”kompis” på engelska.

De organisationer som deltar i projektet är Freedom and Roam Uganda (FARUG), Sexual Minorities Uganda (SMUG), Icebreakers Uganda, Spectrum Initiatives Uganda, Queer Youth Uganda, och St Paul Recreation Centre.

PAL project syftar till att stärka den ugandiska hbtq-rörelsen i dess arbete för hbtq-personers mänskliga rättigheter. Medlemmar i de olika organisationerna deltar i utbildningar i olika ämnen som organisationerna anser sig behöva bli starkare i, som till exempel påverkansarbete, fundraising, projektplanering etc.

Projektet är organiserat på ett sätt som syftar till att stärka rörelsen och öka samarbetsviljan mellan olika organisationer. De sex olika organisationer som är involverade i projektet har ansvar för varsitt mindre förändringsprojekt, ”småprojekt”, som tillsammans utgör PAL project.

I småprojekten samarbetar aktivister från olika organisationer på ett sätt som inte har förekommit tidigare inom den ugandiska hbtq-rörelsen. Många av aktivisterna vittnar om att detta har lett till en känsla av samhörighet som de tidigare har saknat. Småprojektens arbetsområden är: sociala aktiviteter och empowerment, hälsofrågor, politiskt påverkansarbete, economic empowerment, dokumentation av hbtq-personers berättelser i Uganda, och ledarskapsutveckling. Genom småprojekten lär sig deltagarna även hur resultatbaserad projektplanering och rapportering fungerar.

PAL project lägger stor vikt vid att skapa förutsättningar för delaktighet för de personer som är aktiva i projektet. Projektet planeras genom interaktiva workshops och varje projektgrupp ansvarar för genomförandet av de aktiviteter som de själva har planerat, med handledning av en fokusperson från en av de medverkande organisationerna. Genom den stora bredden inom projektet har alla deltagare haft möjlighet att själva välja ett arbetsområde som de har ett intresse och engagemang för. Denna delaktighet har skapat en stark känsla av ägarskap bland deltagarna i projektet.

Projektet finansieras av Sida genom Forum Syd.