Förbundskansli

Om ossRFSLFoto: Personalfoto: Anna Åberg

Vill du skicka e-post till någon på förbundskansliet använd mallen fornamn.efternamn@rfsl.se 

Ledningsgrupp

Alexander

Alexander Clemenson
Verksamhetschef
+46 735 072 561
alexander.clemenson@rfsl.se

Kajsa Bornedal

Kajsa Bornedal
Internationell chef
+46 76 173 19 59
kajsa.bornedal@rfsl.se

Gustaf Hedman

Gustaf Hedman
Utbildningschef
+46 76 318 78 54
gustaf.hedman@rfsl.se

Mikael Jonsson

Mikael Jonsson
Chef hälsa och hivprevention
+46 73 660 32 62
mikael.jonsson@rfsl.se

Karin Lenke
Kommunikationschef (Föräldraledig på deltid t.o.m. juni 2017)
+46 73 670 66 40
karin.lenke@rfsl.se

Catrin Nilsson

Catrin Nilsson
Ekonomichef
+46 70 605 78 50
catrin.nilsson@rfsl.se

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson
Medlemschef
+46 73 660 75 05
fredrik.nilsson@rfsl.se

Mathilda Piehl

Mathilda Piehl
Kommunikationschef
+46 73 660 32 48
mathilda.piehl@rfsl.se

Medlemsenhet

Fredrik Nilsson

Fredrik Nilsson
Medlemschef
+46 73 660 75 05
fredrik.nilsson@rfsl.se

Vanja_Braathen

Vanja Braathen 
Föreningsutvecklare – Newcomers
+46 72 205 83 19
vanja.braathen@rfsl.se

Cat McIlroy
Verksamhetsansvarig ”Recycle the Rainbow”
+46 73 546 03 86
cat.mcilroy@rfsl.se

Jasmine Mehho

Jasminé Mehho
Föreningsutvecklare – Newcomers
+46 73 509 17 27
jasmine.mehho@rfsl.se

Linnea Risinger

Linnea Risinger
Föreningsutvecklare
Kontaktperson mellan förbundet och dess avdelningar
+46 73 890 76 10
linnea.risinger@rfsl.se

Kajsa Robin

Kajsa Robin
Föreningsutvecklare – Pride, event och insamling
+46 73 660 32 63
kajsa.robin@rfsl.se

Ekonomi och administration

Catrin Nilsson

Catrin Nilsson
Ekonomichef
+46 70 605 78 50
catrin.nilsson@rfsl.se

Michael Khalil

Michael Khalil
Ekonomiassistent
+46 76 394 30 17
ekonomi@rfsl.se

Lan Nguyen

Lan Nguyen
Redovisningsekonom
+46 73 503 81 22
ekonomi@rfsl.se

Kristin Nilsson

Kristin Nilsson
Redovisningsekonom
+46 73 506 13 55
ekonomi@rfsl.se

Sara Privelius

Sara Privelius
Administratör
+46 73 660 32 44
sara.privelius@rfsl.se

Internationellt arbete

Kajsa Bornedal

Kajsa Bornedal
Internationell chef
+46 76 173 19 59
kajsa.bornedal@rfsl.se

Micah Grzywnowicz
Internationellt sakkunnig
+46 73 541 96 44
micah.grzywnowicz@rfsl.se

Klara Lundholm
Internationell projektledare (Tjänstledig t.o.m september 2017)

Katarina Stenkvist

Katarina Stenkvist
Internationell projektledare
+46 76 394 85 94
katarina.stenkvist@rfsl.se

 

Jenny Sundberg

Jenny Sundberg
Internationellt sakkunnig
+46 76 341 56 51
Jenny.sundberg@rfsl.se

 

Kommunikation och politik

För pressförfrågningar: press@rfsl.se

Mathilda Piehl

Mathilda Piehl
Kommunikationschef
+46 73 660 32 48
mathilda.piehl@rfsl.se

Ivonne Broberger
Kommunikatör utbildning och certifiering
+46 76 010 35 91
ivonne.broberger@rfsl.se

Lars Jonsson

Lars Jonsson
Politisk handläggare
Förbundsstyrelsens handläggare
+46 73 660 32 46
lars.jonsson@rfsl.se

Karin Lenke
Kommunikationschef (Föräldraledig på deltid t.o.m. juni 2017)
+46 73 670 66 40
karin.lenke@rfsl.se

asa_lifbom

Åsa Lifbom
Insamlingsansvarig
+46 73 521 40 82
asa.lifbom@rfsl.se

Sharon

Sharon Wagiella
Skribent, korrektur och översättning
+46 73 517 57 26
sharon.wagiella@rfsl.se

Hbtq-certifiering och utbildning

Gustaf Hedman

Gustaf Hedman
Utbildningschef
+46 76 318 78 54
gustaf.hedman@rfsl.se

Alex Apelman

Alex Apelman
Utbildningssamordnare med kundansvar
+46 76 163 67 79
alex.apelman@rfsl.se

Filippa_Barfvestam

Filippa Barfvestam
Utbildare
+ 46 73 530 02 95
filippa.barfvestam@rfsl.se

Carlos Díaz
Utbildare
+ 46 70 811 72 68
carlos.diaz@rfsl.se

Ida Gulbrandsen
Utbildare
+46 76 010 27 29
ida.gulbrandsen@rfsl.se

Linn Gulbrandsen
Utbildare
+46 72 335 89 77
linn.gulbrandsen@rfsl.se

emelie
Emelie Jönsson

Utbildare
+46 76 306 51 80
emelie.jonsson@rfsl.se

Ida Ali Lindqvist
Utbildare
+46 76 349 52 92
ida.ali.lindqvist@rfsl.se

Åse Werner
Utbildare
ase.werner@rfsl.se

Emmanuelle Sylvain
Utbildare
emmanuelle.sylvain@rfsl.se

Pom Sandhagen
Utbildare
pom.sandhagen@rfsl.se

Hälsa och hiv

Mikael Jonsson

Mikael Jonsson
Chef hälsa och hivprevention
+46 73 660 32 62
mikael.jonsson@rfsl.se

Jon Gjonnes

Jon Gjønnes
Programmedarbetare hivprevention
+46 76 160 64 18
jon.gjoennes@rfsl.se

Jonas Jonsson

Jonas Jonsson
Programansvarig hivprevention
+46 76 039 84 22
jonas.jonsson@rfsl.se

Elizabeth Menon
Projektledare hälsa och hivprevention (Föräldraledig tills vidare)

Johanna Nyman

Johanna Nyberg
Projektmedarbetare Funkisprojektet
+46 73 520 51 94
johanna.nyberg@rfsl.se

Carolina Orre
Sakkunnig hälsa och hivprevention
+46 72 300 40 77
carolina.orre@rfsl.se

Emma Rasmusson
Projektledare Funkisprojektet (Tjänstledig t.o.m juni 2017)

Balder Sarmentero

Balder Navier Sarmentero
Projektledare Colour of Love
+46 72 335 89 76
balder.navier.sarmentero@rfsl.se

Edward Summanen

Edward Summanen
Sakkunnig transfrågor samt projektledare suicidprevention
+46 76 339 06 93
edward.summanen@rfsl.se

Jo Tengblad Söder

Jo Tengblad Söder
Projektmedarbetare Funkisprojektet
+46 73 541 53 89
jo.tengblad.soder@rfsl.se

Kristina Ullgren

Kristina Ullgren
Projektledare Funkisprojektet
+46 73 523 69 54
kristina.ullgren@rfsl.se

Klientstöd brottsoffer och asyl

Patrick Bazanye

Patrick Bazanye
Asyljurist och offentligt biträde för asylsökande hbtq-personer
+46 76 313 56 33
patrick.bazanye@rfsl.se

Aino Gröndahl

Aino Gröndahl
Asyljurist och offentligt biträde för asylsökande hbtq-personer
+46 76 165 66 12
aino.grondahl@rfsl.se

Sofia Kuno
Brottsoffersamordnare (Tjänstledig t.o.m. december 2018)

Kina Sjöström

Kina Sjöström
Brottsoffersamordnare
+46 73 660 32 41
kina.sjostrom@rfsl.se

Maria Tillquist
Maria Tillquist
Brottsoffersamordnare
+46 70 467 56 53
maria.tillquist@rfsl.se
 Carina Wrangebo
Carina Wrangebo
Brottsoffersamordnare
+46 76 031 09 89
carina.wrangebo@rfsl.se