Val av revisorer och valberedning

Kongressen valde under söndagen revisorer och ny valberedning. Här presenteras alla namn.

Verksamhetsrevisorer

John Thornander, RFSL Dalarna
Katina Staf, RFSL Stockholm
Peter Tai Christensen, RFSL Stockholm

Ersättare

Madelaine Vilgren, RFSL Jönköping

Auktoriserade

Stefan Norell, GrantThornton
Ersättare: Pernilla Varverud

Valberedning

Olof Svensson, RFSL Göteborg
Thera Therese Jacobzon, RFSL Borås/Örnsköldsvik
Nellie Skogsberg, RFSL Kalmar
Vanim Zetreus, RFSL Örebro
Ibou Dieye Dieye, RFSL Malmö
Felicitas Falck, RFSL Stockholm
Ulrika Westerlund, RFSL Stockholm – sammankallande
Fox Foxhage, RFSL Värmland
Anna-Katrin Berg, RFSL Göteborg