Intersex, seniornätverk och funkisfrågor på agendan

Kongressen fattade en rad viktiga beslut under lördagen, bland annat att hitta fler former för äldres engagemang, att utveckla arbetet med intersexfrågor och att bli en bättre allierad i arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation.

Kongressen inleddes under lördagen med påverkanstorg, där de frågor som organisationen sedan ska besluta om diskuteras under friare former.

påverkanstorg

Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister med ansvar för hbtq-frågor, framförde också en hälsning till kongressen, via filmlänk, innan förhandlingarna startade.

– Ni ska sträcka på ryggen och känna er stolta. Ni och andra inom civilsamhället bidrar till att utvecklingen i hbtq-frågor går i rätt riktning. RFSL gör ett ovärderligt arbete för den här gruppen.

Alice Bah Kuhnke

Fler former för äldres engagemang

Kongressen beslutade att utse en referensgrupp med syfte att förbereda och, om möjligt, instifta RFSL Senior.

Gruppen får ansvar, mandat och resurser att ta fram ett underlag för att öka organisering och engagemang bland äldre inom RFSL. Gruppen syfte är att öppna dörrar och skapa nya rum för äldre hbtq-personer och initiera ett nationellt nätverk för äldre hbtq-personer.

Birgitta Nilsson, glad medlem RFSL Malmö

En mycket glad Birgitta Nilsson, medlem i RFSL Malmö, summerade kongressens bifall.

– Det behövs ett ställe för äldre hbtq-personer att träffas på. För alla, men framförallt för personer som kommer ut sent i livet. Det behövs ett alternativ till de traditionella pensionärsföreningarna som många gånger är väldigt heteronomativa. Jag hoppas att dessa mötesplatser kommer att finnas i hela landet.

Utvecklat arbete med intersexfrågor

Kongressen beslutade vidare att RFSL ska tydliggöra sitt arbete för intersexpersoners rättigheter. RFSL vill förankra arbetet i större delar av organisationen och ge konkreta möjligheter för fler medlemmar att påverka inriktningen för RFSL:s intersexarbete.

IMG_2147

– Förslaget består av två delar. En del som innehåller politik som RFSL vill driva inom intersexfrågorna. Den politiken är helt i linje med vad internationell och svensk intersexrörelse vill. Den andra biten handlar om vad vi ska göra internt för att välkomna och inkludera intersexpersoner, sa Emelie Mire Åsell, styrelseledamot i RFSL:s förbundsstyrelse, som föredrog propositionen.

Till nästa kongress ska förbundet också utreda om målgruppen för RFSL ska utvidgas till att inkludera intersexpersoner.

”Både hbtq-rörelsen och intersexrörelsen vill se en värld med en bredare norm kring kön. Dagens norm slår fast att ett spädbarn har antingen en flick- eller pojkkropp och är därför pojke eller flicka, har därefter en manlig eller kvinnlig pubertet och förväntas hela sitt liv utvecklas i enlighet med och identifiera sig endast med det juridiska kön som en läkare tilldelade vid födseln. Denna norm skapar stora problem både för intersexpersoner och hbtq-personer. Det är därför inte konstigt att rörelserna har närmat sig varandra”, skriver förbundsstyrelsen i sin proposition.

Beslutet fattades av en enhällig kongress och följdes av applåder.

– Det känns jätteroligt att vi utvecklar arbetet med intersexfrågor. Det har nästan gått tio år sedan vi började arbetet och sedan dess har vi utvecklats massor och lärt oss mycket. Vi är bättre på dessa frågor idag. Det känns superbra att ha medlemmarna och kongressen i ryggen i denna fråga, sammanfattade en glad Emelie Mire Åsell.

Lika rätt oavsett funktionsvariation

Kongressen beslutade att RFSL ska bli en bättre allierad i arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation. Förutom att RFSL själva ska prioritera tillgänglighet ska organisationen också mer tydligt fungera som allierad i politiska frågor som rör förbättringar för personer med normbrytande funktionsvariation.

Bakgrunden är att frågor om rättigheter för personer med normbrytande funktionsvariationer allt oftare har berörts av RFSL. Bland annat har detta skett inom ramen för Funkisprojektet, som arbetar för att motverka förtryckande normer kopplat till funktionsvariationer, sexualitet och könsidentitet. Också från medlemmar har önskemålet lyfts att RFSL ska bli en bättre allierad.

”Det är viktigt att RFSL inte agerar ensamt på området, eftersom vi inte har mandat att uttala oss i funktionalitetspolitiska frågor utan att förankra våra uttalanden och vårt agerande med de organisationer som organiserar människor med normbrytande funktionalitet. Våra ställningstaganden ska endast användas för att agera som en allierad”, skriver förbundsstyrelsen i propositionen.

IMG_2145

Lotten Båvik, ordförande RFSL Nyköping, var glad efter kongressens bifall av styrelsens förslag med ett tillägg; att propositionen även ska gälla personer med neuropsykiatrisk funktionsdiagnos.

– Det känns bra. Det gläder mig att det nu finns en medvetenhet hos RFSL i dessa frågor. Många personer som har en neuropsykiatrisk fuktionsdiagnos är också hbtq-personer. Det är bra att RFSL visar att organisationen tar den här kampen och ser dessa människor. RFSL kommer genom den här propositionen bli mer tillgängliga för medlemmarna.

Korridorshäng

I korridorerna utanför huvudförhandlingarna pågick under hela dagen diverse olika aktiviteter. Bland annat höll Rådgivningen i Skåne hiv- och syfilistester för de män som har sex med män bland kongressdeltagarna.

Till förmån för personer lever med hiv såldes böcker och kondomer delades givetvis ut.

IMG_7723

Försäljning av böcker

Kondomer och glid

Tacktal och prisutdelning

Kongressens andra dag avslutades med festmåltid, tal och uppträdanden. Under operasångaren Rickard Söderbergs charmiga ledning utvecklades kvällen till en riktig högtid.

RFSL:s gamla ordföranden Ulrika Westerlund och vice ordföranden Christian Antoni Möllerop gjorde en känslosam överlämning till Frida Sandegård och Magnus Kolsjö.

Nya och gamla ordföranden

Ulrika Westerlund, Frida Sandegård, Magnus Kolsjö och Christian Antoni Möllerop.

Under kvällen delades även Robert Karlsson Svärds minnespris ut till RFSL Dalarna för det fantastiska arbetet med att få fler att testa sig för hiv genom kampanjen We are Survivors, som riktar sig till migranter. Även Newcomers alla aktivister på plats fick pris för arbetet med nyanlända hbtq-personer runt om i landet.

Dalarna tar emot pris

RFSL dalarna tar emot pris