Kongressinformation

Förberedelserna inför RFSL:s kongress 2016 pågår för fullt. Här hittar du viktig information till RFSL:s avdelningar om bland annat program, anmälan, antal ombud och reserutiner för RFSL:s kongress 2016. Kongressen hålls på Scandic Triangeln i Malmö den 6-8 maj.

Program

En av flera nyheter är att årets kongress inleds med föreläsningar och andra programpunkter innan kongressen öppnas med en invigning kl 16. På fredagskvällen bjuder Malmös stad in till välkomstmiddag i Rådhusets representationsvåning.

Fredag: registrering och incheckning öppnar kl 12.00, kl 13.30 föreläsningar och kongress

Lördag: 08.30 – 18.00 (med efterföljande kongressmiddag och kvällsaktiviteter)

Söndag: 09.00 – 15.00.

Samtliga tider under helgen är preliminära och detaljerat program meddelas senare.

För utställare

RFSL:s kongress har närmare 200 besökare under helgen och når långt ut i Sveriges hbtq-aktivism. Vill du synas eller ställa ut på vår kongress i Malmö? Vänligen kontakta kongress@rfsl.se för mer information.

För RFSL:s avdelningar

Anmälan av ombud ska ske senast 31 mars. Anmäl alla ombud och observatörer genom detta formulär senast den 31 mars.

Observera att medlemskap krävs för anmälan och att det är avdelningens årsmöte som utser ombud till kongressen (eller delegerar det beslutet till styrelsen). Byte av anmält ombud får göras utan avgift. Vid frånvaro som meddelats efter 15e april utan giltigt sjukintyg kommer avdelningen faktureras som om ombudet deltagit.

Kostnad för ombud

För att öka antalet deltagande avdelningar kommer ett kongressombud per avdelning delta kostnadsfritt och sedan är kongressavgiften 800 kr per anmält ombud. Avgiften är lägre än föregående kongress och kraftigt subventionerad då den inkluderar boende i dubbelrum, deltagande på kongressen samt samtliga måltider och aktiviteter enligt kongressprogrammet. Önskas enkelrum kan detta erhållas mot en kostnad om 500 kronor per natt. Meddela i så fall detta vid anmälan.

Kostnad för observatörer och medlemmar

Kongressavgiften för observatörer från avdelningar och deltagande medlemmar är 2500 kr. Avgiften är subventionerad och inkluderar boende i dubbelrum, deltagande på kongressen samt samtliga måltider och aktiviteter enligt kongressprogrammet. Önskas enkelrum kan detta erhållas mot en kostnad om 500 kronor per natt. Meddela i så fall detta vid anmälan.

Boende

Kongressen arrangeras på Scandic triangeln och samtliga kongressdeltagare som önskar boende bor på hotellet där det erbjuds såväl dubbelrum som enkelrum. Önskas enkelrum kan detta erhållas mot en kostnad om 500 kronor per natt. Meddela i så fall detta vid anmälan.

Resor och resefonden

Resor till kongressen ordnas av avdelningarna och resefonden tillämpas för kongressombuden för att jämna ut resekostnaderna mellan olika avdelningar. Det innebär att 200 kr betalas in till resefonden för varje deltagare. Resekostnader som överstiger 1 000 kr per ombud ersätts sedan i efterhand med pengar ur resefonden. För att få utbetalning från resefonden ska resan ske på billigast sätt, annars ersätts enbart skälig del av resekostnaden. Tänk på att boka billiga biljetter i god tid!

Ekonomiskt stöd till deltagande ur resefonden

För att alla avdelningar ska kunna närvaro på kongressen kan de avdelningar som inte själva har möjlighet att bekosta sin del av deltagandet ansöka om ekonomiskt stöd från resefonden. Kontakta kongress@rfsl.se för ytterligare information.

Kongressombud

Varje avdelning får delta med ett antal ombud som bestäms utifrån antalet medlemmar avdelningen hade 31 december 2015 och enligt nedanstående:

Upp till 199 medlemmar: 2 kongressombud

Mellan 200 och 399 medlemmar: 3 kongressombud

Mellan 400 och 599 medlemmar: 4 kongressombud

Mellan 600 och 799 medlemmar: 5 kongressombud

För varje ytterligare påbörjat 200-tal medlemmar har avdelningarna rätt att utse ytterligare ett ombud.

Ombudsfördelningen inför årets kongress (pdf, 44k, nytt fönster).

Mer information

Kallelsen till kongressen (pdf, 186 k, nytt fönster). Observera att beloppen från kallelsen är justerade, korrekta belopp är de här ovan.

Har du frågor om kongressen? Har du eller din avdelning intresse att vara utställare på kongressen? Har ni goda exempel från er avdelning eller verksamhet som ni vill dela med er av? kontakta kongress@rfsl.se

Varmt välkommen till RFSL:s kongress 2016!