Valberedningens förslag på ny styrelse

Privat: RFSL:s kongress 2016RFSLFoto: Mathilda Piehl

Idag presenterar valberedningen för RFSL sitt förslag på ny förbundsstyrelse. Frida Sandegård föreslås till ny ordförande och Magnus Kolsjö som ny vice.

Frida Sandegård, som föreslås ta över efter Ulrika Westerlund som förbundsordförande är 34 år och bor i Stockholm. Hon har lång erfarenhet av arbete med hbtq-personers rättigheter, sexualupplysning och maskulinitetsfrågor. Frida har bland annat arbetat på RFSL Ungdom, RFSU Stockholm, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor och Kulturhuset i Stockholm.

– Att jag lever som jag gör har jag RFSL att tacka för. I bland kostar jag på mig att ta mina rättigheter för givet. Då brukar det inte dröja många sekunder förrän jag påminner mig om att det är många före mig som kämpat hårt för de rättigheter hbtq-personer har idag. En medlemsorganisation som RFSL är organisk och dynamisk och utvecklas ständigt tack vare alla olikheter. Tillsammans lär vi av varandra, vi stärker varandras perspektiv genom att lyssna, berätta och hitta nya oprövade möjligheter för att utmana de normer som begränsar, stänger ute och isolerar i syfte att kunna leva i frihet och trygghet.

I ett ordförandeskap vill Frida framförallt öka kunskapen om trans och stärka transvården. Hon vill också att Sverige ska vara en fristad för asylsökande hbtq-personer.

– Jag vill många saker och inför kongressen är det mycket bra som föreslås. Om jag ska nämna två konkreta saker så vill jag stärka transvården. Det kan till exempel inte vara så långa köer som det är idag. Och jag vill att Sverige ska vara en fristad för asylsökande hbtq-personer. Vi behöver stärka asylrätten och öka hbtq-kompetens hos biträden och tolkar och det behövs fler hbtq-boenden för asylsökande.

Frida vill tillsammans med hela förbundet stärka organisationens alla delar.

”Jag tror att RFSL räddar liv”

– RFSL ska fortsätta vara en bred, relevant och stabil medlemsorganisation. Det ska vara lätt och roligt och givande att engagera sig. RFSL ska vara den självklara aktören som den nyanlända, den äldre anhöriga släktingen eller myndigheten vänder sig till för stöd eller svar i sakfrågor. Jag tror att RFSL räddar liv genom att stå för kunskap, trygga rum och stöd. Det ska vi fortsätta göra och jag ser fram emot att vara en del av allt det viktiga arbetet.

Enligt valberedningen har Frida vad som krävs för att leda RFSL, både politiskt och organisatoriskt.

Till vice ordförande föreslår valberedningen Magnus Kolsjö, 43 år, Järfälla. Magnus har suttit i förbundsstyrelsen i två år. Han är till vardags utredare på Fackförbundet ST, och arbetade tidigare i riksdagen och på Regeringskansliet som politiskt sakkunnig för Kristdemokraterna.

Magnus brinner för frihet.

”För mig innebär frihet solidaritet och gemenskap”

– Skulle jag sätta ett ord på vad jag brinner för så är det just frihet. Frihet att vara den en är. Frihet att göra sina egna livsval. Frihet från orättfärdiga strukturer och förtryckande normer. För mig innebär frihet också solidaritet och gemenskap. Om vi inte har solidaritet med varandra och om vi inte har möjlighet att vara del i olika gemenskaper är det svårt att ha verklig frihet. Solidaritet och gemenskap är grundläggande förutsättningar för frihet.

Även för Magnus är frågor som rör asyl- och migrationsfrågor viktiga, bland andra.

– Arbetet med asyl- och migrationsfrågor kommer vara oerhört viktiga under flera år framöver, både för att många hbtq-personer tvingas fly från sina hemländer men också för att den hårdnande tonen i migrationsdebatten kan ha en stor påverkan på den allmänna tolerans för mångfald som som finns i det svenska samhället. Det är också viktigt att förbättra vårt arbete med kommunikation och vårt påverkansarbete samt att se hur vi kan bli ännu bättre på att stötta och stärka våra avdelningar runt om i landet.

Enligt valberedningar har Magnus god kunskap om politiskt påverkansarbete och strategi, men även goda kunskaper om hur RFSL som organisation fungerar och de utmaningar organisationen står inför.

Valberedningens förslag på förbundsstyrelse, i sin helhet

Ordförande: Frida Sandegård, Stockholm (nyval)

Vice ordförande: Magnus Kolsjö, Järfälla (nyval på posten, omval till styrelsen)

Kassör: Niclas Sandin, Norrtälje (omval)

Ledamöter:

Christopher Aqurette, Malmö (nyval)

Anna Galin, Umeå (omval)

Johanna Grant Axén, Stockholm (nyval, tidigare adjungerad till styrelsen)

Preethi Huczkowski, Sundsvall (nyval)

Suzann Larsdotter, Stockholm (nyval)

Deidre Palacios, Stockholm (omval)

Andreas Saleskog, Karlshamn (nyval)

Mire Åsell, Stockholm (nyval på posten, omval till styrelsen)

Christopher Waldekrantz, Stockholm (nyval)

Ersättare:

Cihan Arikan, Malmö (nyval)

Oscar Undevall, Borås (nyval)

Sam Vidén, Olofström (nyval)

Läs en mer detaljerad presentation av varje kandidat.

 

Verksamhetsrevisorer:

John Thornander, RFSL Dalarna (omval)
Katina Staf, RFSL Stockholm (nyval)
Peter Tai Christensen, RFSL Stockholm (nyval)
Ersättare: Madelaine Vilgren, RFSL Jönköping (omval)

Auktoriserade:

Stefan Norell, GrantThornton (omval)
Ersättare: Pernilla Varverud (nyval)