Kongressen 2016 invigd

Ulrika Westerlund invigde RFSL:s kongress 2016 i ett soligt och välkomnande Malmö. Det är cirka 165 kongressombud, förbundsstyrelseledamöter, personal och medlemmar som möts för tre dagar av diskussioner, val och beslut.

Applåder hälsade kongressordförande Sofia Karlsson och Kristina Lutz välkomna, dessa två eminenta personer kommer under helgen att guida organisationen i ett antal viktiga beslut.

Många spännande frågor kommer att diskuteras, bland annat fler former för äldre hbtq-personers engagemang, utvecklat arbete med intersexfrågor, en utökad asylpolitik för RFSL, hur RFSL kan bli en bättre allierad i arbetet för allas lika rätt oavsett funktionsvariation samt en antirasistisk handlingsplan.

Läs också vad delegater och andra har för förväntningar inför kongressen.

Plenumspaning

Person i plenum

Personer i plenum

Person i plenum

Person i plenum

Person i plenum

Personer i plenum

Personer i plenum

Person i plenum Person i plenum Person i plenum Person i plenum Personer i plenum Person i plenum Person i plenum Person i plenum Personer i plenum Personer i plenum Personer i plenum Personer i plenum