Personlig presentation av föreslagen styrelse

Här presenteras valberedningens förslag på ny styrelse till RFSL närmare. Varje kandidat berättar om sig själv och du får en bild av personen.

 

Frida Sandegård

Foto: Anna Åberg

FRIDA SANDEGÅRD

Frida är 34 år och bor med partner och hund i Stockholm. Till vardags arbetar Frida som projektledare på Myndigheten för ungdomsfrågor och civilsamhället (MUCF).

Frida har de senaste 11 åren utbildat om tvåkönsnormer, maskulinitetsideal och sexualupplysning för bland andra RFSL Ungdom och MUCF. Utöver det har Frida arbetat för RFSU, Rädda Barnen och ett flertal olika kulturinstitutioner. Frida har där drivit lokal organisering, varit personalansvarig och hanterat budgetarbetet. Frida har också skrivit metodmaterial och rapporter för både myndigheter och ideella aktörer kring transfrågor, unga hbtq-personers villkor och normkritisk gestaltning.

I förbundsstyrelsen vill Frida arbeta med frågor som rör stärkt hälsa hos hbtq-personer och ökade kunskaper om hbtq-personers livsvillkor. Dessutom vill Frida arbeta för att RFSL ska fortsätta vara en aktuell medlemsorganisation och en stabil politisk aktör. Frida anser att RFSL bör ha en självklar roll i en bred folkrörelse som skapar trygghet och frihet där var och en har möjlighet att utvecklas som människa utan att riskera hot eller begränsningar i livet. Frida vill att RFSL fortsätter bedriva en professionell utbildningsverksamhet så att alla arbetsplatser, vårdinstanser, fritidsaktiviteter och idrottsarrangemang har ett hbtq-kompetent bemötande. Ett annat viktigt fokus för RFSL är, enligt Frida, att arbeta för att korta köerna inom transvården. Frida vill också verka för tryggare processer för asylsökande, både genom kompetenshöjning till biträden och tolkar och genom fler trygga boenden för hbtq-personer.

Frida föreslås till ordförande (Nyval)

 

Kolsjö Magnus

Foto: Malin Hansson

MAGNUS KOLSJÖ

Magnus är 44 år och förlovad med Simon som han bor tillsammans med i Kallhäll norr om Stockholm. Magnus har suttit i förbundsstyrelsen i två år. De kommande åren vill han arbeta med RFSL:s påverkansarbete, internationella frågor, frågor om asyl och migration, stödet till RFSL:s avdelningar samt arbeta för att förbättra möjligheten för hbtq-personer att vara aktiva i idrottsliv, ideella organisationer och religiösa samfund. Magnus arbetar idag som utredare på Fackförbundet ST och har tidigare arbetat i riksdagen och Finansdepartementet för Kristdemokraterna. Han har även varit vice distriktsordförande för Kristdemokraterna i Stockholms län.

Magnus föreslås till vice ordförande (nyval)

 

Niclas Sandin

NICLAS SANDIN

Niclas Sandin bor på landet utanför Norrtälje där han är ordförande för RFSL Roslagen. Han har erfarenhet av att jobba inom såväl näringsliv, ideell sektor och myndigheter. Under senaste mandatperioden har han varit RFSL:s förbundskassör och ordförande för RFSL:s utbildningsbolag och insamlingsstiftelsen. I förbundsstyrelsen vill Niclas främst arbeta med att stärka hela förbundets ekonomi.

Niclas föreslås till kassör (omval)

 

Anna Galin

Foto: Anna Galin

ANNA GALIN

Anna, 35 år, bor i Umeå och arbetar till vardags som projektledare på en PR-byrå, framförallt inom normkritisk kommunikation. Anna har tidigare suttit i förbundsstyrelsen och då fördjupat sig i interndemokratiska frågor (exempelvis stadgar, tidningsutgivning och glesbygdsaktivism), familjefrågor samt utbildnings- och forskningsfrågor. Anna vill under nästa mandatperiod fortsätta att engagera sig i organisationens interndemokrati så som kommunikation, struktur, ett levande RFSL för hela landet samt arbeta för en bred inkludering. Hon ser även fram emot att kunna bidra till det politiska arbetet inom bland annat området familjepolitik samt frågor som rör högskolan.

Anna föreslås till ledamot (omval)

 

Deidre Palacios

DEIDRE PALACIOS

Deidre är 34 år och bor i Stockholm. Deidre har suttit i förbundsstyrelsen den senaste mandatperioden och då främst arbetat med antirasism och antidiskriminering. Deidre har också ansvarat för att ta fram RFSL:s antirasistiska handlingsplan. Deidre har också ett engagemang i Interfem där hon är vice ordförande i Stockholm.

I förbundsstyrelsen vill Deidre framförallt arbeta med politiskt påverkansarbete; följa regeringens arbete, skriva remissyttranden, ordna riksdagsdebatter, samarbeta med politiska partier och organisationer i specifika frågor, arbeta med press och media, arbeta stärkande med RFSL varumärke – med andra ord följa den politiska utvecklingen gällande de frågor RFSL driver och de frågor som påverkar hbtq-personer. Deidre vill också arbeta med personalfrågor och intern verksamhet.

Deidre föreslås till ledamot (omval)

 

Mire Åsell

Foto: Anette Nantell

MIRE ÅSELL

Emelie Mire Åsell, är 26 år, bor i Stockholm och har hen som personligt pronomen. Mire har länge varit aktiv inom både RFSL Ungdom, bland annat som ordförande, och RFSL. I RFSL:s förbundsstyrelse har hen suttit sedan 2011, först som ungdomsrepresentant och sedan som ledamot. Under dessa år har Mire engagerat sig i många frågor, men på sistone främst i trans- och intersexpolitiska frågor. Mire har ett stort intresse för politiskt påverkansarbete och vill gärna fortsätta sitt engagemang inom RFSL:s lobbyingarbete. Saker som gör Mire glad är aktivism, normkritik, att sjunga tillsammans med andra & att spela Roller Derby.

Mire föreslås till ledamot (nyval på posten, omval till styrelsen)

 

Johanna Grand Axèn

JOHANNA GRANT AXÈN

Johanna Grant Axén är tidigare ordförande för RFSL Stockholm med erfarenhet av strategiskt och politiskt arbete. Det Johanna tar med sig till förbundsstyrelsen är sitt politiska intresse, sina tidigare erfarenheter av styrelsearbete, samt av att jobba normkritiskt, inkluderande och strategiskt. Johanna vill fortsätta RFSL:s arbete mot att bli en ännu mer inkluderande organisation samt bidra till att bibehålla ställningen som en stark politisk aktör.  De frågor som ligger henne nära om hjärtat är internationella samt migrationspolitiska frågor.

Johanna föreslås till ledamot (nyval, tidigare adjungerad till styrelsen)

 

Preethi Huczkowski

PREETHI HUCZKOWSKY

Preethi Huczkowsky, 36 år, är en hårt arbetande köksmästare bosatt i en by utanför Sundsvall med fru och två döttrar. Preethi identifierar sig som homosexuell transgender och har varit aktiv medlem i RFSL Östersund och Sundsvall sedan slutet på 1990talet, både som ledamot, kassör och vice ordförande. Preethi har bland annat varit med och skapat Club Alexis i Sundsvall, Yran Pride och Sundsvall Pride. Utöver det har Preethi arbetat med lokal påverkan genom sin RFSL-avdelning.

Preethi brinner för att göra glesbygden i allmänhet och Norrland i synnerhet till en HBTQ- vänlig region att bo, leva och turista i. I förbundsstyrelsen vill Preethi jobba för att stötta lokalavdelningarna och även jobba med medlemsrekrytering. Preethi är också intresserad av familjepolitiska frågor.

Preethi föreslås till ledamot (nyval)

 

Christopher Aqurette

CHRISTOPHER AQURETTE

Christopher är en gift, homosexuell cis-man med BDSM-intresse bosatt i Malmö. Christopher har varit RFSL-aktiv i perioder sedan 1991 och är sedan tre år tillbaka ordförande i RFSL Rådgivningen Skåne, där han tidigare varit anställd som informatör. I förbundsstyrelsen vill Christopher bland annat driva frågor om decentralisering inom RFSL, mänskliga rättigheter i världen och folkhälsa i hbtq-populationen. Christopher anser att det är viktigt för RFSL är även att lokala och regionala initiativ uppmuntras så att organisationen inte upplevs som irrelevant utanför Stockholm.

Christopher föreslås till ledamot (nyval)

 

Andreas Saleskog

ANDREAS SALESKOG

Andreas är en 33-årig Karlshamnsbo, restauranglärare i botten, som nu främst arbetar med skolutveckling och politik. Andreas har en gedigen förenings- och styrelsebakgrund inom Svenska Kyrkans Unga, Arbetarrörelsen och andra föreningar. Andreas har även ledarerfarenheter och kunskaper i opinionsbildning som han vill använda sig av inom RFSL. I förbundsstyrelsen vill Andreas verka för ett starkare RFSL och ett öppnare samhälle genom bland annat opinionsbildning i viktiga hbtq-frågor.

Andreas föreslås till ledamot (nyval)

 

Christopher Waldekrantz

CHRISTOPHER WALDEKRANTZ

Christopher Waldekrantz har över 10 års erfarenhet av kommunikationsbranschen där han jobbat i olika roller; som art director, kreativ ledare och undervisare. På fritiden driver han, tillsammans med några vänner, en populär pod som heter Bögministeriet. I förbundsstyrelsen vill Christopher kunna bistå organisationen med lösningar kring kommunikativa utmaningar. Han hoppas även kunna, tillsammans med resterande styrelse, arbeta med frågor som rör lobbyverksamhet, rekrytering och relationsbygge till befintliga medlemmar.

Christopher föreslås till ledamot (nyval)

 

Suzann Larsdotter

SUZANN LARSDOTTER

Suzann Larsdotter är 48 år född och uppvuxen i Mora. Hon har enligt sig själv lite för mycket högskolepoäng för att det skall vara helt sunt. Suzann är auktoriserad socionom och har jobbat inom socialt arbete i tjugo år. Hon har erfarenhet av arbete med missbruk och våld i nära relationer och trodde ett tag att hon skulle bli präst. Hon har därför en en teologisk utbildning och var verksam i frikyrkan/kyrkan under tio år. Hon utbildade sig sen vidare och har även tagit en master i sexologi och blivit auktoriserad sexolog. Suzann har arbetat sju år på RFSL:s förbundskansli med huvudsak hiv- och hälsofrågor och som projektledare för två stora projekt. I dagsläget arbetar Suzann som sakkunnig på RFSU:s förbundskansli. Hon älskar kultur och lever tillsammans med sin fru i Skarpnäck.

Suzann föreslås till ledamot (nyval)

 

Sam Vidén

SAM VIDEN

Sam är en 27-årig transkille från Olofström, Blekinge. Till vardags arbetar Sam på Volvo Personvagnar efter en längre tid inom vuxenpsykiatrin. Sam har tidigare erfarenheter från olika styrelser både inom SSU, där han satt som vice ordförande; och från fackligt engagemang. I förbundsstyrelsen vill Sam arbeta med transpolitiska frågor och vara med och påverka för en bättre vård som är jämlik i hela landet. Mot bakgrund av sina egna erfarenheter från transvården tror Sam att han kan bidra med viktiga erfarenheter och perspektiv.

Sam föreslås till ersättare (nyval)

 

Cihan Arikan

CIHAN ARIKAN

Cihan Arikan, 28 år gammal, flyttade till Malmö från Turkiet för fyra år sedan. Cihan är engagerad i RFSL Malmö där han sitter i styrelsen och även i Newcomers verksamhet i Malmö. I förbundsstyrelsen vill Cihan arbeta med frågor som rör ett ökat politiskt och kulturellt deltagande av hbtq-personer i samhället, internationella frågor, migrationspolitik med fokus på hbtq-personer, antirasism och ett ökat intersektionellt samarbete inom det civila samhället. Cihan vill också arbeta för att RFSL skapar ett större normkritiskt och antirasistiskt solidaritetsnätverk både i Sverige och internationellt.

Cihan föreslås till ersättare (nyval)

 

Oscar Undevall

OSCAR UNDEVALL

Oscar Undevall, 23 år, bosatt i Borås, arbetar till vardags som butikssäljare på Tele2. Oscar har tidigare varit aktiv i Scouterna, Ung vänster och lokala antirasistiska nätverk i Marks och Borås kommun. Idag är Oscar aktiv inom RFSL Ungdom sydväst och RFSL Borås och jobbar även med att arrangera Borås första Pride festival.

I förbundsstyrelsen vill Oscar etablera nätverk mellan olika lokalavdelningar och också öppna upp arbetet som görs i förbundsstyrelsen så att mer information kommer ut till avdelningarna. Med sina kunskaper av nätverkande och aktivism vill Oscar hjälpa lokalavdelningar att hitta ämnen att kunna arbeta med för att tillsammans skapa ett positivt påverkansarbete. Oscar ser sig som en bra representant för förbundet som kan åka ut till lokalavdelningarna och bidra med pepp och engagemang för att få verksamheten att växa.

Oscar föreslås till ersättare (nyval)

Vill du sitta i valberedningen?

Valberedningen söker er som vill ta över efter inför nästa mandatperiod.
Är du intresserad av att sitta i valberedningen eller har förslag på någon att nominera?
E-posta: johannawistedt@hotmail.com