Funkisprojektet

Privat: Avslutade projekt och kampanjerRFSLFoto: Mahshid Rasti

Ett projekt för rättigheter för hbtq-personer med normbrytande funktionalitet. Funkisprojektet drevs mellan åren 2014-2017 av RFSL och RFSL Stockholm med stöd av Arvsfonden.

Projektet blev en helt ny gränsöverskridande plattform där RFSL, funktionshindersorganisationer, LSS-personal och personer som bor på gruppboenden och/eller jobbar på dagliga verksamheter möttes. (LSS står för Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.)

Funkisprojektet arbetade för att flera mötesplatser för hbtq-personer som bor på gruppboende, serviceboende eller jobbar på daglig verksamhet skulle startas upp runtom i Sverige. Funkisprojektet arbetade också för att personer som bor på gruppboende och/eller jobbar på dagliga verksamheter ska kunna starta upp samtalsgrupper med fokus på hbtq-frågor och normer. Det finns ett stort behov att få utrymme och att få ta plats och prata om sina erfarenheter, samt att lära sig om sina och andras rättigheter.

Projektet har även tagit fram normkritiska utbildningar och arbetssätt. Från 2015 till 2017 utbildades personal som jobbar på LSS-verksamheter och i funktionshindersorganisationer.

Samtidigt arbetade RFSL internt med kompetenshöjande insatser inom funktionsrättsfrågor och tillgänglighet, och strävar fortfarande efter att bli en tillgängligare organisation.

Flera delar av Funkisprojektets verksamhet fortsätter inom RFSL:

  • Numera finns en tillgänglighetspolicy
  • Funkisprojektets utbildningar kan beställas av RFSL:s utbildningsenhet, utbildning@rfsl.se.
  • Funkisprojektets metodmaterial finns tillgängliga här nedan och kan beställas i tryckt format genom utbildning@rfsl.se.
  • Hbtq-hänget (träffverksamhet för hbtq-personer som bor på gruppboende och/eller jobbar på daglig verksamhet) finns inom både RFSL Stockholm och RFSL Gävleborg. Alla RFSL avdelningar kan få stöd med att starta ett Hbtq-häng av RFSL Förbundet.
  • RFSL har sedan 2018 ett nationellt funkisnätverk för medlemmar. Kontakta medlem@rfsl.se för mer information.

Funkisprojektets slutkonferens maj 2017 filmades och går att se på RFSL:s youtubekanal. Filmerna är svensktextade, och teckenspråkstolkade.

Funkisprojektets publikationer

RFSL Stockholm driver sedan 2018 projektet “Jag är berättaren” (projektsida öppnas i nytt fönster).