Nyanlända hbtq-personers hälsa

Nyanlända hbtq-personers hälsa är ett projekt som pågick under 2015 och 2016. Projektet drevs av RFSL i samarbete med RFSL Stockholm, och finansierades med medel från Stockholms läns landsting. Syftet med projektet är att undersöka hur nyanlända hbtq-personer i Stockholm upplever svensk sjukvård, sexualupplysning och hivprevention. Projektet resulterade i rapporten Bättre kunskap – ökad sexuell hälsa – En kunskapsinsamling om nyanlända hbtq-personers hälsa.