Powerplaykampanjen

Privat: Avslutade projekt och kampanjerRFSLFoto: Marcus Ericsson, Daniel Granberg

Unga hbtq-personer känner sig ofta ensamma och utanför inom idrotten, så behöver det inte vara. Powerplay är en hockeyterm som betyder att ett lag har numerärt överläge. För oss i den här kampanjen betyder det att vi är många som går tillsammans för att stå upp för alla människors lika rättigheter. För en öppen idrott! Svensk Hockey och RFSL står tillsammans bakom uppropet. Vi samlar de röster som tycker att hbtq-personers mänskliga rättigheter är en självklarhet och att alla som kan och vill ska ha möjlighet att delta i svensk idrott. Tillsammans för en öppen idrott.

Henrik Zetterberg, Center

Henrik Zetterberg, center.

”Jag tycker man får vara precis hur man vill”

 

Kristina Vikdahl, Back och Anna Borgqvist, Center

Anna Borgqvist och Kristina Vikdah

”Tillsammans för en öppnare friidrott”

 

Robin Figren, Forward

Robin Figren, Forward.

”Hockey ska vara till för alla alltid, oavsett sexuell läggning”

 

Erika Udén Johansson, Forward

 Erika Udén Johansson

”Varför vara någon annan när man kan vara sig själv”

 

Joel Lundqvist, Forward

Joel Lindqvist

”Tillsammans för en öppen idrott”

 

Johan Alm, Back

Johan Alm

”Jag ställer mig bakom mänskliga rättigheter”

 

Daniel Rahimi, Back

Daniel Rahimi

”Tillsammans för en öppen idrott”

 

Oscar Möller, Forward

Oscar Möller
”Jag tycker att vem som helst ska få chansen att idrotta, i mitt fall att få spela hockey, oavsett sexuell läggning”

 

Niclas Burström, Back

Niclas Burström

”Jag tycker att alla ska få vara med och idrotta!”

 

Elias Fälth, Back

Elias Fälth

”Idrott ska vara till för alla oavsett vem man väljer att dela sin kärlek med”

 

John Klingberg, Back

John Klingberg

”Jag känner homosexuella och ställer mig bakom dessa och alla andra för att

tillsammans skapa en öppen miljö oavsett läggning”

 

Kim Martin Hasson, Målvakt

Kim Martin Hasson, målvakt.

”Det ska vara en självklarhet att alla är välkomna i idrotten!

Alla är lika mycket värda i sina olikheter”

 

Pär Pettersson, Psykologisk tränare fil dr psykologi

Pär Pettersson

”För mig är det självklart att alla människor är olika och att ska få idrotta med

det man själv vill oavsett sexuell läggning”

 

Pär Mårts,  fd Förbundskapten

Pär Mårts

”Jag tycker att det är självklart att varje person, oavsett sexuell läggning, ska få idrotta.

Det är viktigt att varje människa ska få vara lycklig”

 

Anders ”Pudding” Weiderstål, Materialare,  Putte Köhler, Manager och Thomas Carlsson, Fysio

Stefan Ladhe, målvaktstränare, Peter Popovic, assisterande förbundskapten, Henrik Wrethling, doktor

”Det ska vara en självklarhet att alla är välkomna i idrotten! Alla är lika mycket värda i sina olikheter”

 

Anders Feltenmark, presschef

Anders Feltenmark

”I hockeyn ska alla få vara med, alla ska få känna sig välkomna och accepterade som de personer de är. Här ställs ingen utanför, ingen utsätts för negativ särbehandling. Ishockeyn är en lagsport där alla individers olika talanger och förmågor tas tillvara och bidrar till såväl gemenskap, trivsel och sportslig framgång”

 

Peter Mattson, elitidrottschef riksidrottsförbundet

Peter Mattson

”Svensk idrott vill bli världens bästa. För att vi ska bli det måste alla känna sig välkomna till idrotten”

 


 

RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund har ordet

RFSL:s förbundsordförande Ulrika Westerlund

För många hbtq-personer är idrotten en plats där de känner frihet och styrka, där de får möjlighet att kämpa och utvecklas och där de ingår i ett sammanhang.

Men idrotten kan också vara problematisk. Maskulinitetsideal har till exempel ibland gjort att det känts omöjligt att vara bög och samtidigt framgångsrik idrottare.

Idrotten är också i stor utsträckning könsuppdelad genom regelverk, normer och omklädningsrum. Detta gör att transpersoner utestängs, inte tillåts delta i rätt kategori eller blir tvingade in i ett könsfack de inte känner sig bekväma med. Andra saker som skapar problem är könskodade klädregler och omgivningens användande av fel pronomen.

Många hbtq-personer upplever att de är osynliga inom idrotten. Förebilder är viktiga eftersom de visar på möjligheter, men idag finns det få öppna hbtq-personer inom idrotten.

Följden av normerna inom idrotten, könsuppdelningen och bristen på förebilder, gör att få hbtq-ungdomar vågar satsa. De stora förlorarna blir ungdomarna själva, folkhälsan och idrottsrörelsen som går miste om potentiella framtida stjärnor och möjligheten att vara en verkligt bred folkrörelse.

Den här kampanjen syftar till att samla röster för en idrott öppen för alla. För homo- och bisexuella handlar det mycket om att jobba med normer och värderingar. Vad gäller frågor som rör könsidentitet och könsuttryck måste vi tillsammans arbeta för att hitta lösningar som öppnar upp idrotten för transpersoner.

Hbtq-frågor och idrott kommer att bli ett högaktuellt ämne i samband med OS i Sotji. Den här kampanjen är för RFSL ett sätt att sätta fokus på frågor om mänskliga rättigheter inom idrotten.

 

Landslagschef Tommy Boustedt har ordet

Tommy Bousedt, landslagschef
Många idrottande barn och ungdomar bokstavligen älskar sin idrott och tillbringar en stor del av sin fritid med ledare och träningskompisar. De satsar hårt på att bli snabbare, starkare och bättre lagspelare. De svettas och ger allt. Men alla får inte det stöd de behöver, den bekräftelse som krävs för att orka fortsätta. Istället finns det barn och ungdomar som går omkring med en klump i magen.

Barn och ungdomar som identifierar sig som hbtq – eller bara funderar över sin sexuella läggning eller könsidentitet utan att själva ha alla svar – känner sig inte alltid välkomna inom idrotten. Idrottsrörelsen har ett stort ansvar för att få bort den där klumpen, motverka det som skapar rädsla.

Det kan handla om en rädsla för att byta om i samma omklädningsrum som sina kamrater, att våga följa med och fika efter träningen eller följa med på läger. Rädslan för att få frågor som: ”Vad gjorde du i helgen?”. För vad händer den som svarar: ”Jag var på bio”, och nästa fråga blir: ”Med vem?”.

Öppenhet handlar om att kunna ta plats på lika villkor. Det handlar om att kunna berätta om vardagssituationer utan att behöva dölja väsentliga detaljer. Det handlar om att dela förtroenden som ligger till grund för tillit, vänskap och laganda.

Det finns för få öppna idrottande hbtq-personer, med de blir fler. Omgivningen bär ett ansvar i att visa att det är okej att vara hbtq, att bryta jargong och hjälpa alla de modiga idrottare som tar steget att vara öppna.

Genom Powerplaykampanjen visar Svensk Hockey och RFSL sitt fulla stöd till idrottande hbtq-personer. Inom svensk hockey är alla som vill och kan spela välkomna, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet. Tillsammans har vi ett övertag mot homo- och transfobi.

Powerplaykampanjen samlar spelare och ledare som öppet visar sitt stöd för idrottande hbtq-personer. Vi vill vara förebilder och vi vill visa alla som hyser tveksamhet var vi står.

Riksidrottsförbundets idéprogram ”Idrotten vill” tydliggör allas rätt att vara med:

”Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.”

För Svensk Hockey är det även om en arbetsgivarfråga. Förbundet hanterar många olika tjänster och för oss är det viktigt att visa att vi ställer oss bakom diskrimineringslagstiftningen.

Sist men inte mist är det här en fråga om mänskliga rättigheter.

 

 

Powerplay logga

Svenska Ishockeyförbundet