RFSL verkar för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och andra personer med queera uttryck och identiteter ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som alla andra.


Pressmeddelanden

6/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta transpersoners identitet på allvar och avskaffa åldersgränsen för att ändra juridiskt kön
5/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta unga hbtq-personers situation i skolan på allvar och säkerställ systematiskt arbete mot hatbrott
4/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers familjefrågor på allvar och inför könsneutral föräldraskapspresumtion
3/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers asylrätt på allvar och gör en översyn av utlänningslagen
2/7:  Rösta för allas lika rätt: Ta hbtq-personers folkhälsa på allvar, instifta en folkhälsolag och modernisera smittskyddslagstiftningen
1/7:  RFSL och RFSL Ungdom i Almedalen: Rösta för allas lika rätt
24/6:  RFSL och RFSL Stockholm med projekt om normer, funktionsförmåga, hbtq och rättigheter
20/6:  Idag inleds Europride: RFSL och RFSL Ungdom bojkottar invigningen och ordnar antirasistiskt seminarium
17/6:  Stark kritik mot JK:s beslut att inte betala ut skadestånd till tvångssteriliserade
23/5:  Förvaltningsrätten: fel av Socialstyrelsens rättsliga råd att neka byte av juridiskt kön
Läs fler »


Debattartiklar

16/6:  Nordiskt Forum normaliserar rasism
9/1:  OS-sponsorerna struntar i egna regler om rättigheter
6/12:  Lågt förtroende för samhällets stödinsatser leder till bristande stöd
26/11:  Erkänn Ugandas hbtq-problem, Göran Hägglund
9/10:  Medierna måste sluta kalla människor hivmän och hivkvinnor
11/7:  Säkra hbtq-personers rätt till asyl
5/7:  Asylprocessen måste bli rättssäker för hbtq-personer
7/12:  Regeringen olyckligt tyst om Tonio Borg
22/10:  Myten om bögpest lever kvar i svenska domstolar
11/10:  Hbt-personers ohälsa en konsekvens av samhällets homofobi
Läs fler »