Ny lag om könstillhörighet: välkommet steg i rätt riktning

RFSL

Sverige har fått en ny könstillhörighetslag. Det stod klart när riksdagen, efter en ovanligt lång riksdagsdebatt på sex timmar, fattade beslut den 17 april. Den nya lagen träder i kraft den 1 juli 2025 och innebär att det blir enklare att ändra juridiskt kön, även om den inte kan sägas utgå från individens självbestämmande.

– Det är ett välkommet steg i rätt riktning för att stärka transpersoners rättigheter, säger RFSL:s förbundsordförande Peter Sidlund Ponkala.

Det tog närmare 17 år av olika utredningar och lagförslag för att Sverige skulle få en ny könstillhörighetslag. Med röstsiffrorna 234-94 röstade riksdagen för socialutskottets lagförslag i betänkandet Förbättrade möjligheter att ändra kön. Majoriteten bestod av ledamöterna från S, M, C, V, MP och L, medan SD- och KD-ledamöterna röstade emot.

Den nya lagen bygger inte på självbestämmande vid ändring av juridiskt kön, men är ett välkommet steg som kan bidra till ökad personlig trygghet och säkerhet för transpersoner. Idag kan det ta fem till åtta år för transpersoner att få ett nytt juridiskt kön. Den nya lagen förväntas förkorta den tiden avsevärt och göra att livet inte längre kommer sättas på paus för de transpersoner som väntar på ändring av juridiskt kön. Den könsbekräftande vården kan få en lättad administrativ börda och kötiderna kan därmed också minska.

– Det är ett erkännande för alla som har väntat i årtionden på en ny lag, säger Peter Sidlund Ponkala.

– Det är på tiden att vi får en ny könstillhörighetslag. Vi drev igenom samkönade äktenskap, avskaffade tvångssteriliseringar och nu förenklingar i könstillhörighetslagen. Nu tar vi vidare kampen för ett land där alla hbtqi-personers rättigheter respekteras, säger RFSL Ungdoms förbundsordförande Elias Fjellander.

RFSL kommer att fortsätta driva frågan om att ändring av juridiskt kön helt och hållet ska baseras på självbestämmande och att människors rätt till juridiskt erkännande av sin könsidentitet fullt ut ska respekteras. Precis som i de över tio europeiska länder som redan moderniserat ändring av juridiskt kön så att den baseras på individens självbestämmande.

Det här innebär den nya könstillhörighetslagen:
– Att ändra juridiskt kön ska inte längre kräva någon diagnos, utan enbart intyg från läkare eller psykolog. Med ett sådant intyg kan en ansökan om att ändra juridiskt kön lämnas in. Det förväntas göra processen enklare.
– Beslut om all könsbekräftande vård ska fattas av behandlande läkare, i samråd med patienten, och i inga fall ska det, som idag, behövas tillstånd.
– Åldersgränsen för ändring av juridiskt kön sänks och kan med den nya lagen ske från 16 år, med målsmans godkännande.