Årsrapport sammanfattar 2023

RFSL

"2023 var året då hbtqi-personers rätt att vara sig själva, våra kulturuttryck och vår synlighet började ifrågasättas på bredare front", skriver RFSL:s förbundsordförande Peter Sidlund Ponkala i förordet till RFSL:s årsrapport 2023. "Inte minst transpersoners rättigheter ifrågasattes", fortsätter han. I årsrapporten sammanfattas RFSL:s verksamhet under förra året på 28 sidor.

I RFSL:s årsrapport 2023 framgår att RFSL under året arbetade intensivt för en ny könstillhörighetslag där ändring av juridiskt kön utgår från individens självbestämmande. RFSL släppte också en uppmärksammad rapport om stora brister i rättssäkerheten i asylprocessen för asylsökande hbtqi-personer.

Årsrapporten ger i övrigt en god översiktlig bild av RFSL:s breda arbete på en rad olika verksamhetsområden, som det omfattande internationella arbetet, hiv- och STI-prevention och utbildningsverksamhet, samt innehåller bl.a. en rapport från RFSL:s kongress i oktober 2023.