Pressmeddelanden arkiv 2017

PressRFSL

RFSL är en opinionsbildande organisation som regelbundet skriver pressmeddelanden. Här kan du läsa pressmeddelanden från år 2017.

För pressmeddelanden längre tillbaka i tiden, fler pressbilder och logotype besök RFSL:s pressrum på MyNewsdesk.

 • 19 Apr 2017 – RFSL lanserar årsrapport för 2016

  RFSL lanserar idag stolt en årsrapport för 2016 och vi ser många viktiga resultat av vårt arbete.

  RFSL har idag omkring 7000 medlemmar fördelat på 37 orter. De många olika erfarenheter och identiteter som samlas i RFSL är organisationens styrka.

  – RFSL har tagit stora steg  för en värld där hbtq-personers mänskliga rättigheter respekteras, sedan vi grundades, säger förbundsordförande Frida Sandegård.

  I april 2016 bestämdes det att Sverige som första land i världen ska ersätta de transpersoner som utsatts för tvångssteriliseringar i samband med att de bytt juridiskt kön. RFSL hade då drivit frågan i flera år.

  RFSL:s internationella enhet arbetar med att lyfta hbtq-personers rättigheter världen över. Den största insatsen under 2016 har varit att arbeta för FN:s råd för mänskliga rättigheter ska tillsätta en oberoen­de expert på kränkningar och diskriminering i frågor som rör hbtq.

  Sedan 1980-talet har RFSL arbetat aktivt med att säkerställa en jämlik hälsa för hbtq-personer. Hivprevention har varit en grundbult i organisationen. Under 2016 har RFSL erbjudit hivtester på nya platser.

  Hbtq-personer med normbrytande funktionsvariationer har länge varit osynliga. Men Funkisprojetet har ändrat på det. Projektets fokus är normkritiska utbildningsinsatser och sociala mötesplatser för hbtq-personer på daglig verksamhet eller som bor på gruppboenden.

  En av de grupper som flyr på grund av förtryck och förföljelse i sina hemländer är hbtq-personer. Men när de kommer hit saknar de ofta sociala mötesplatser, vägledning och information om sina rättigheter. RFSL stöttar genom nätverket Newcomers och våra asyljurister. Newcomersnätverket består av 17 grupper runt om i landet med 604 medlemmar.

  Sedan 1998 har Brottsofferjouren varit en viktig del av RFSL:s verksamhet och är nu den jour i Sverige som har störst samlad erfarenhet på hbtq-området. Varje år söker 200 personer stöd hos RFSL:s brottsofferjour.

  – För att den generation som kommer efter oss ska kunna leva utan rädsla för hot, hets eller våld kan vi inte ta våra rättigheter för givna. Vi kommer alltid att fortsätta hitta vägar för att säkra mänskliga rättigheter för alla hbtq-personer, säger Frida Sandegård.

  Ladda ner och läs hela årsrapporten.

 • 14 Apr 2017 – Situationen för homosexuella i Tjetjenien värre än befarat

  Rättelse 18 april: Texten är uppdaterad. Tidigare angavs att antalet tillfångatagna kan uppskattas till över tusen. Våra ryska partners som samlar in information om händelserna i Tjetjenien har sedan dess dragit tillbaks uppgiften som inte har tillräckligt stöd i den information som de kunnat bekräfta. Situationen är svår att överblicka eftersom det finns flera ställen där personer som upplevs som homo- och bisexuella hålls fångna. Uppskattningen är dock att det är flera hundra personer som tagits tillfånga.

  Den första april 2017 rapporterade den ryska tidningen Novaya Gazeta om hur män som uppfattas som homosexuella tillfångatogs, torterades och dödades på ett systematiskt sätt i Tjetjenien. Genom kontakter med hbtq-rörelsen i Ryssland har RFSL nu fått nya uppgifter som tyder på att de systematiska utrensningarna av personer som uppfattas som homosexuella eller bisexuella är mer omfattande än vad som tidigare befarats. Antalet tillfångatagna kan nu uppskattas till flera hundra. Trots uppmaningar från människorättsorganisationer och internationella institutioner har de ryska federala myndigheterna ännu inte gjort något för att försöka stoppa utrensningarna.

  – Sverige och resten av det internationella samfundet måste öka trycket på den ryska federala regeringen att sätta stopp för den utrensning av homosexuella och bisexuella som pågår i Tjetjenien. De som har tillfångatagits måste släppas fria och en oberoende utredning måste tillsättas för att utreda händelserna, säger RFSL:s vice förbundsordförande Magnus Kolsjö.

  Vittnesuppgifter berättar nu om att det nu finns två platser där män som upplevs som homo- eller bisexuella hålls i fångenskap och torteras. De homosexuella männen blir inlåsta tillsammans med andra personer som tillfångatagits, främst drogmissbrukare. De andra tillfångatagna får i uppgift att trakassera och mobba de homosexuella och får även privilegier som exempelvis mat före de som upplevs som homo- eller biexuella.

  Det förekommer uppgifter om hur homo- och bisexuella personers sociala mediekonton hackas för att lura andra personer till mötesplatser där de kan infågas. Arbetet med att hjälpa utsatta personer ut ur Tjetjenien försvåras av den systematiska förföljelsen där det befaras att vissa av de som sökt hjälp har fallit offer för utrensningarna.

  – Den ryska hbtq-rörelsen vädjar om omvärldens hjälp för att erbjuda skydd åt de som flyr från Tjetjenien. Det här är en extraordinär situation och Sverige behöver i likhet med andra länder inom EU erbjuda skyddsvisum så att de personer som lever under hot i Tjetjenien på grund av utrensningarna kan erbjudas en säker och legal väg in i Sverige för att få skydd, säger RFSL:s förbundsordförande Frida Sandegård.

  Russian LGBT Network har en hjälptelefon för personer i Tjetjenien som behöver hjälp. Den går att ringa kostnadsfritt inom Ryssland på telefonnummer 8 800 555 73 74. Personer utanför Ryssland som har information om händelserna i Tjetjenien som de vill dela med sig av kan kontakta ILGA Europa på telefonnummer +32 2 609 54 10 eller via e-post info@ilga-europe.org.

 • 12 Apr 2017 – Allvarlig situation för homosexuella i Tjetjenien

  Den första april 2017 rapporterade den ryska tidningen Novaya Gazeta om hur män som uppfattas som homosexuella tillfångatogs, torterades och dödades på ett systematiskt sätt i Tjetjenien. Sedan dess har RFSL tillsammans med hbtq-organisationer världen över arbetat tillsammans med den ryska hbtq-rörelsen för att säkerställa att korrekt fakta om händelserna kommer fram och för att hjälpa de utsatta. RFSL är också i nära dialog med den svenska regeringen.

  RFSL:s internationella arbete vägleds av principerna om lokalt ägarskap och “gör ingen skada”. Detta innebär att vi endast agerar i samråd med de lokala organisationer som känner situationen väl,vet vilka behoven är och äger problemet. Det innebär också att vi arbetar kontinuerligt med riskanalyser och tar stor hänsyn till den riskbedömning som organisationer på plats gör. För situationen i Tjetjenien innebär det bland annat:

  1. Vi utpekar inga parter som skyldiga till de pågående händelserna
  2. Vi ger inga detaljer om det arbete som görs för att rädda personer undan utrensningarna

  Vi vill understryka vikten av att inte bidra till ryktesspridning. Situationen är mycket allvarlig och de bekräftade uppgifter som finns visar på fruktansvärda systematiserade övergrepp. RFSL får uppdateringar av läget när det finns nya uppgifter.

  Det vi vet idag är att utrensningsaktionerna verkar ha inletts runt den 20 februari och att över hundra män som uppfattas som homosexuella har tillfångatagits sedan dess. Minst tre av männen har mördats i fångenskap.

  De som tillfångatagits hålls i vad som beskrivs som betongskjul med så många som 30 män i varje rum. Vittnesuppgifter beskriver hur de som hålls fångna misshandlas med påkar, gummislangar och elchocker.

  Vi har sökt bekräftelse på att homosexuella män begravts levande men inte kunnat få de uppgifterna verifierade. Vi har också svårt att säga att det finns belägg för att använda begreppet koncentrationsläger.

  Stora insatser görs inom det internationella samfundet för att påverka den ryska federala regeringen att utreda och sätta stopp för utrensningen. Både EU-parlamentet, EU:s utrikestjänst och USA har fördömt utrensningarna samt uppmanat Ryssland att agera. Svenska regeringen har tagit en aktiv roll att driva frågan inom det internationella samfundet och flera riksdagsledamöter har engagerat sig.

  Minst två rapporter har lämnats in till ryska myndigheter av lokala hbtq-organisationer för att påbörja en utredning av situationen. Hitintills har den ryska federala regeringen inte inlett någon utredning och utrensningarna fortsätter samtidigt som allt fler vänder sig till hbtq-organisationer utanför Tjetjenien för att få hjälp. Eftersom det kan vara svårt för hbtq-personer från Tjetjenien att få skydd i Ryssland måste även Sverige vara redo att ta emot flyktingar som flyr undan utrensningarna i Tjetjenien.

 • 04 Apr 2017 – Stoppa utrensningen av homosexuella i Tjetjenien

  De senaste två veckorna har över hundra homosexuella män tillfångatagits och torterats i den ryska delrepubliken Tjetjenien. De som tillfångatas tvingas att under tortyr, bland annat med elchocker, uppge namnen på andra homosexuella som de känner till. Flera personer har dött av tortyren. Detta enligt ryska hbtq-organisationer som RFSL varit i kontakt med.

  – Jag är mycket upprörd och ledsen över de nyheter som nu kommer från Tjetjenien. Det är ofattbara övergrepp som rapporteras. RFSL vill uttrycka vårt deltagande och solidaritet med de drabbade hbtq-personerna i Tjetjenien, säger RFSL:s vice förbundsordförande Magnus Kolsjö.

  Ryska hbtq-organisationer arbetar för att erbjuda nödhjälp och stöd till de drabbade. De ryska organisationernas kapacitet att hjälpa är dock begränsade, därför är det viktigt med ett internationellt tryck på president Putin och den ryska regeringen för att få ett stopp på utrensningarna.

  – Jag förväntar mig att den svenska regeringen använder de arenor den har tillgång till för att påverka Ryssland att göra detta och verka för att de hbtq-personer som hålls fångna släpps fria. Den ryska regeringen måste agera för att stoppa den utrensning av homosexuella som pågår i Tjetjenien och tillåta oberoende internationella experter att utreda händelserna.

  – De hbtq-personer från regionen som befinner sig i Sverige måste erbjudas skydd här. Det är viktigt att Migrationsverket har aktuell och tillförlitlig information om läget i regionen så att inga hbtq-personer skickas tillbaka till de utrensningsaktioner som nu pågår, avslutar Magnus Kolsjö.

  RFSL har ingen verksamhet i den aktuella regionen. RFSL arbetar internationellt bland annat i projektet Eastern Coalition for LGBT Equality med ILGA Europa och andra hbtq-organisationer från EU:s östra grannlandsområde och Ryssland.

 • 15 Mar 2017 – Sex rättighetsorganisationer anmäler SKL till Diskrimineringsombudsmannen

  Sex organisationer anmäler Sveriges Kommuner och Landsting till Diskrimineringsombudsmannen för diskriminerande riktlinjer för assisterad befruktning.

  -Det finns flera problem med SKL:s riktlinjer, säger Frida Sandegård, RFSL:s förbundsordförande. Människor riskerar att diskrimineras utifrån ålder, sexuell läggning och könsidentitet och det vill vi att diskrimineringsombudsmannen ska titta på.

  Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, tog under 2016 fram nya riktlinjer för assisterad befruktning. Organisationerna Malmö mot Diskriminering, Byrån mot diskriminering Östergötland, Örebro rättighetscenter, RFSU, RFSL och Föreningen Längtan anmäler idag SKL:s riktlinjer till diskrimineringsombundsmannen.Riktlinjerna innehåller åldersgränser som diskriminerar såväl samkönade och olikkönade par samt ensamstående kvinnor. Dessutom innehåller riktlinjerna ett språk som riskerar att drabba transpersoners rätt till assisterade befruktning.

  – Vi som anmäler anser att SKL:s riktlinjer är diskriminerande och vill att DO ser över hur SKL:s riktlinjer är skrivna, tolkas och används i praktiken, säger Johanna Ingemarsson på Malmö mot diskriminering. Det kan vara så att SKL:s riktlinjer bryter mot Diskrimineringslagen.

  I riktlinjerna finns fixerade åldersgränser för assisterad befruktning vilket Malmö mot diskriminering, RFSL och RFSU menar är åldersdiskriminerande. Åldrandet är individuellt och både undertecknande organisationer och Statens Medicinsk-Etiska Råd avråder för sådana åldersgränser.

  SKL:s riktlinjer är dessutom otydliga gällande transpersoner, och språket i riktlinjerna utgår från att kvinnor har ägg och män har spermier. I samband med att steriliseringskravet slopades vid könsbekräftande behandlingar, så uttalade regeringen att transpersoner har rätt till assisterad befruktning.

  – Transpersoners rätt till assisterad befruktning men i praktiken har det uppstått en osäkerhet hos hälso- och sjukvårdspersonal, berättar Frida Sandegård på RFSL. Det leder till att transpersoners behandling dröjer i onödan medan missförstånd reds ut.

  Organisationerna vill också att DO tittar på Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer. I Region Skåne ges möjligheten till assisterad befruktning för olikkönade par under 25 år om någon i paret har en diagnos som inte möjliggör för dem att bli gravida på egen hand. Men motsvarande möjlighet saknas för samkönade par, vilket innebär en otillåten diskriminering.

  – Det finns inte utrymme i lagen för Regionerna att ha olika regler för samkönade och olikkönade, vilket är en tydlig diskriminering på grund av sexuell läggning. Vi vill därför att DO:s tillsyn även ska omfatta Regionernas tillämpning av SKL:s riktlinjer, eftersom det är där ofrivilligt barnlösa möter hälso- och sjukvården och ska få sina rättigheter uppfyllda, säger Sara Bäckström på RFSU.

  RFSU
  RFSL
  Malmö mot Diskriminering
  Byrån mot diskriminering Östergötland
  Örebro rättighetscenter
  Föreningen Längtan

  Kontakt: RFSL:s pressnummer 0723 30 50 24 (obs ej sms)

 • 10 Jan 2017 – Bristande förtroende för samhällets stöd

  En årlig undersökning visar på ett lågt förtroende för samhällets stöd vid utsatthet för våld, hot och trakasserier. Hbtq-personer söker därför i lägre grad än andra hjälp.

  Idag publicerar RFSL resultaten av återkommande undersökningar av hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser (PDF, öppnas i nytt fönster) vad gäller bemötande, samt vart man vänder sig vid olika typer av våld, hot och trakasserier.

  RFSL har genomfört sex nationella undersökningar mellan 2008-2015 och resultaten pekar tydligt på ett lågt förtroende för polis, åklagare och socialtjänst. Detta påverkar viljan att söka hjälp vid utsatthet och får till följd att färre brott anmäls och att brottsoffer inte får den hjälp och det stöd de har rätt till. Det är avgörande att förtroendet ökar för att flera ska få rätt stöd.

  Det är vanligare att bli utsatt för våld som homo- och bisexuell än om man tillhör befolkningen i övrigt, och i gruppen transpersoner har en femtedel någon gång i livet utsatts för våld på grund av sin transerfarenhet.

  – Det är ett demokratiproblem och riskerar leda till hälsoproblem. Ett oprofessionellt bemötande av grupper som i högre grad utsätts för brott riskerar leda till begränsning av livsutrymmet, säger Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

  Många uppger att de skulle vända sig till RFSL:s brottsofferjour om de råkade ut för våld, hot eller trakasserier som kan kopplas till deras sexuella läggning, könsidentitet eller könsuttryck.

  – Det finns fördelar med en brottsofferjour som är anpassad för hbtq-personer. Många betonar vikten av att en brottsofferjour både har god kunskap kring våld hot och trakasserier samt god kunskap om hbtq, säger Frida Sandegård, förbundsordförande RFSL.

  RFSL föreslår ett antal åtgärder i rapporten, bland annat ett ökat skydd, stöd och behandling till våldsutsatta hbtq-personer, stärkt samordning mellan samhällsinstanser med hbtq-perspektiv och att Sverige måste följa Brottsofferdirektivet fullt ut.