13 juni – RFSL ställer in planerade aktiviteter under Almedalsveckan

RFSL har beslutat att ställa in två tredjedelar av planerade aktiviteter under Almedalsveckan. Orsaken till detta är den säkerhetssituation som uppstår med Nordiska motståndsrörelsens närvaro i Visby.

Redan på ett tidigt stadium i planeringen stod det klart att vi inte kunde erbjuda medlemmar i vårt Newcomersnätverk, som består av asylsökande och nyanlända hbtq-personer, ett tryggt deltagande. En fördjupad genomgång av säkerhetsläget har lett till att vi bedömer att vi behöver vidta extra skyddsåtgärder kring våra arrangemang som gör att vi inte kommer kunna ha ett så omfattande program som vi från början planerat.

– Jag är oerhört ledsen över att ha behövt fatta beslutet att ställa in så stora delar av vårt program under Almedalsveckan. Detta innebär att vi inte kommer kunna föra viktiga samtal om hbtq-personers hälsa, suicidprevention, transpersoners rättigheter och hbtq-personer i arbetslivet med mera. Detta är ytterst en konsekvens av de val våra politiker gjort när de valt att inte förbjuda rasistiska, transfoba och homofoba organisationer, säger RFSL:s tillförordnade förbundsordförande Magnus Kolsjö.

– När vår möjlighet att delta i de samtal som förs under Almedalsveckan minskar blir den Mångfaldsparad som hålls i samband med Almedalsveckan viktigare än någonsin. Jag hoppas verkligen att de politiska partierna och de företag och organisationer som arrangerar programpunkter under veckan ska prioritera att vara med i årets parad för att ta ställning för alla människors lika värde.

Mångfaldsparaden arrangeras av RFSL Gotland och hålls fredag den 7 juli klockan 14:00 till 15:30. De som vill delta i paraden med en egen sektion behöver anmäla det till info@gotland.rfsl.se senast den 5 juli. Uppge organisation, kontaktperson samt kontaktuppgifter i er anmälan.