2 december – RFSL Ungdom och RFSL öppnar secondhand-butik i Stockholm

Idag fredag 2 december öppnar Recycle the Rainbow, en pop-up-secondhand-butik där allt säljs till förmån för Newcomers Youth, ett projekt som stödjer unga asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtq-personer i Sverige.

Recycle the rainbow

Recycle the Rainbow är ett samarbete mellan RFSL Ungdom och RFSL med syfte att finansiera projektet Newcomers Youth. Newcomers Youth är en stödverksamhet och social plattform för och med hbtq-ungdomar som söker asyl, vill söka asyl eller tidigare sökt asyl och antingen fått avslag eller bifall på asylansökan. Recycle the Rainbow har tidigare arrangerats under bland annat Stockholm Pride och Socialistiskt forum, men nu öppnar butiken för en längre pop-up på St Paulsgatan 2 på Söder i Stockholm. Butiken håller öppet åtminstone hela december ut.

Initiativtagare till idén är Cat McIlroy, som saknade en billig secondhand-butik där all vinst från försäljningen går till att stödja hbtq-personer. Tack vare projektet Newcomers Youth blev det möjligt att testa konceptet under en längre tid.

– Recycle the Rainbow är med och skapar ett medvetet engagemang inom hbtq-communityt och bidrar till att stärka unga asylsökande, nyanlända och papperslösa hbtq-ungdomars position i Sverige. Att shoppa på Recycle the Rainbow innebär att fler hbtq-ungdomar får en rättssäker asylhandläggning och att fler inom myndigheter och kommuner får bättre kunskap om hbtq-ungdomars behov och situation, säger Frank Berglund, förbundsordförande för RFSL Ungdom.

– Att få tillgång till en rättssäker asylprövning handlar i dag mycket om att besitta kunskap om hur asylprocessen fungerar. Hbtq-ungdomar i asylprocessen drabbas oftast av att information och rådgivningsinsatser från myndigheter är bristande, samt att hbtq-kompetensen också är bristande hos de beslutsfattare som hbtq-ungdomarna möter i sina asylprocesser, berättar Frank Berglund.

Pengarna från Recycle the Rainbow går till att stödja nyanlända hbtq-ungdomar genom social verksamhet för att stärka självkänsla och community-engagemang, erbjuda juridisk rådgivning för att stärka asylärenden genom att ge kunskap om hur asylsystemet fungerar, erbjuda resor för att hbtq-ungdomarna ska kunna ta sig till aktiviteter och rådgivningsverksamheten, bidrag till exempelvis vinterkläder och att öka hbtq-kompetensen hos myndigheter och andra aktörer som möter unga hbtq-personer som befinner sig i asylprocessen eller varit i asylprocessen tidigare. Bidraget kommer att säkra en långsiktig och hållbar framtid för projektet Newcomers Youth. Projektet finansieras nu av Allmänna arvsfonden.

Kontakt:

För att engagera dig i Recycle the Rainbow som volontär eller för att donera kläder och prylar:popup@rfslungdom.se

För frågor:

Frank Berglund, förbundsordförande RFSL Ungdom: 0707-664 664

Besök affären på St Paulsgatan 2, nära korsningen till Götgatan och Slussen. Vi säljer kläder, skor, böcker och prylar.