Asylpodden/ The Asylum Podcast

Asyl och migrationRFSL

Varje år flyr tusentals hbtqi-personer från landet där de bor. I Asylpodden möter vi människor som har kommit till Sverige i hopp om att finna ett nytt hem, en säker plats och fred.

Programledare är hbtqi-aktivisterna Samuel Girma och Lucy Amusugut, som båda har personlig erfarenhet av att söka asyl. Välkommen att följa med oss på resan!

Asylpodden har engelskt tal.

Every year, thousands of LGBTQI people are forced to flee from the country where they live. In the Asylum podcast we meet people who have come to Sweden in the hope of finding a new home, a safe place, and peace.

Hosts are LGBTQI activists Samuel Girma and Lucy Amusugut, who both have personal experience of seeking asylum. Welcome to join us on this journey!

The Asylum podcast is in English.

Episode 1 – The Home You Left

Episode 1 – The home you left

In the first episode we talk to people about their lives before they became asylum seekers. What was their everyday life like? What dreams did they have? What was it like being an LGBTQI person where they used to live? How did they realize they had to flee?

I det första avsnittet pratar vi med personer om hur deras liv såg ut innan de blev asylsökande. Hur såg deras vardag ut? Vad drömde de om? Hur var det att leva som hbtqi-person i landet de bodde i? Hur insåg de att de måste fly?

Episode 2 – The Journey

Episode 2 – The journey

In the second episode, we talk about how you make the decision to leave the country you live in.

I det andra avsnittet pratar vi om hur man fattar beslutet att lämna det land man bor i.

Episode 3 – Coming to Sweden

Episode 3 – Coming to Sweden

In the third episode, we talk about those crucial first impressions of Sweden and Swedish authorities. We guide you through some dos and don´ts when applying for asylum, like how important it is to tell the Migration Agency that you are LGBTQI. We also talk about feeling unsafe at the housing provided by the Migration Agency, and get an insight into Abel’s asylum journey.  

I det tredje avsnittet pratar vi om de där avgörande första intrycken av Sverige och svenska myndigheter. Vi guidar dig genom några tips på vad som är bra och mindre bra att göra när du söker asyl, som hur viktigt det är att berätta för Migrationsverket att du är hbtqi. Vi pratar också om att känna sig otrygg på Migrationsverkets boenden och får en inblick i Abels asylresa.

Episode 4 – Meeting with the Authorities

Episode 4 – Meeting with the authorities

In the fourth episode, we talk about the application process at the Migration Agency and the importance of having a public counsel. What are the questions that you will have to answer, and is there a right way to answer them?

I det fjärde avsnittet pratar vi om hur ansökningsprocessen på Migrationsverket ser ut, och om hur viktigt det är att ha ett offentligt biträde. Vilka frågor kommer du att behöva svara på och finns det ett rätt sätt att besvara dem?