RFSL sammanfattar förra året i sin årsrapport

RFSLFoto: Bild från det Pride som, trots kriget, kunde hållas i Charkiv, Ukraina under 2022. Foro: Christina Pashkina.

I RFSL:s Årsrapport 2022 sammanfattas det föregående året i text och bild. Årsrapporten är en verksamhetsberättelse i mer lättillgängligt format som täcker alla RFSL:s olika verksamhetsområden på den nationella nivån.

”2022 bjöd på stora händelser som påverkat oss. Vi har haft en valrörelse som engagerat och vi har haft globala kriser som kriget i Ukraina. Utvecklingen påminner oss om vårt gemensamma uppdrag: att stå upp för våra rättigheter och påminna omvärlden om att våra rättigheter räknas. Våra rättigheter är mänskliga rättigheter.” Det skriver RFSL:s vice förbundsordförande Peter Sidlund Ponkala i sitt förord till årsrapporten.

Den enskilda händelse som kanske allra mest präglade RFSL:s arbete under 2022 var Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. RFSL har under flera år bedrivit samarbetsprojekt med hbtqi-rörelsen i Ukraina och var därför väl rustade för att, mycket tack vare insamlade medel, bidra till ett akut hjälparbete gentemot hbtqi-personer i landet. Det arbete som bedrevs omfattade bl.a. evakuering och upprättade av skyddade boenden. Två dagar efter att den fullskaliga invasionen inletts kunde det första skyddade boendet öppnas i Uzjhorod i västra Ukraina.

I RFSL:s årsrapport berättas mer om arbetet i Ukraina under 2022. Förra året präglades också av valrörelsen i Sverige. Den valrörelsekampanj som RFSL bedrev beskrivs i årsrapporten. Transfrågor har varit ett av RFSL:s prioriterade områden, vilket märks i den satsning som gjorts på att arbeta med transpersoners hälsa och förbättring av transpersoners rättigheter. Årsrapporten ger också en god översiktlig bild av RFSL:s breda arbete på en rad andra olika verksamhetsområden, som asyl och migration, hiv- och STI-prevention och familjefrågor.

Läs RFSL:s Årsrapport 2022 här