RFSL debatterar under Prideveckan

RFSL

Även om Stockholm Pride har behövt genomföras i en digital version har Prideveckan också i år medfört ett ökat fokus i media på hbtqi-frågor. RFSL har under veckan medverkat i debattartiklar om:
- tredje juridiskt kön,
- asylrätten, och
- ökad kompetens kring och aktivitet för ett inkluderande arbetsliv där ingen ska behöva diskrimineras på grund av sexuell läggning eller könsidentitet.

RFSL försöker under årets Stockholm Pride, som alla andra år, att belysa och uppmärksamma många olika frågor som rör hbtqi-personers situation och rättigheter både i Sverige och internationellt.

I debattform har RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios och vice förbundsordförande Frank Berglund under Prideveckan i Stockholm uppmärksammat att:
– Flera länder idag ger möjlighet för medborgare att välja ett annat juridiskt kön än man eller kvinna och att Sverige bör följa efter. Debattartikeln publicerades i Svenska Dagbladet. 
– Resultatet av en framtida skärpt svensk asyl- och migrationspolitik kan bli att asylrätten i praktiken kraftigt inskränks för hbtqi-personer. Debattartikeln publicerades i Expressen.
– Rädslan för att bli diskriminerad på jobbet på grund av sexuell läggning eller könsidentitet är pågående och omfattande problem. Viktig kompetens riskerar gå förlorad när människor känner sig otrygga och inte mår bra på sin arbetsplats. Debattartikeln publicerades, i samarbete med fackförbundet Vision, i Aftonbladet.