Ny ordförande och vice ordförande

RFSLFoto: Josefine Mattsson

RFSL höll under helgen 27-29 oktober sin kongress. 60 ombud från en stor del av RFSL:s avdelningar var då samlade i Stockholm, på ABF-Huset, för att bl.a. välja en ny förbundsstyrelse och ta ställning till en ny politisk plattform för RFSL.

– Jag vill bidra till att bygga en stark rörelse för framtiden. Vi ska tillsammans arbeta för att säkra att hbtqi-personers mänskliga rättigheter respekteras lika mycket som alla andras, säger Peter Sidlund Ponkala, som valdes till RFSL:s nya förbundsordförande.

Peter är 43 år och från Stockholm. Han har tidigare varit vice förbundsordförande och, sedan april i år, tf förbundsordförande.

Till ny vice förbundsordförande valdes Petra Douhane, 41 år från Lund. Petra har ett stort engagemang i transfrågor och har tidigare bl.a. varit vice ordförande i Öppna Moderater.

– Jag vill göra engagemang i RFSL mer tillgängligt för alla och att det är tydligt vad olika engagemang innebär. I RFSL ska alla som vill kunna engagera sig, känna sig välkomna och inkluderas. Generellt behöver vi alla se till så att vi inte tappar mark i våra frågor, säger hon.

Se hela den nyvalda förbundsstyrelsen här.

Vilka ord som beskriver RFSL:s politik bäst var en fråga som kongressen diskuterade. Kongressen kom fram till att RFSL:s ledord, i den nya politiska plattformen, ska vara jämlikhet, hållbarhet och solidaritet. I den politiska plattformen under “Jämlikhet” står det nu bl.a.: “Ett ojämlikt samhälle med snäva normer och föreställningar om hur människor kan vara begränsar människors frihet, vilket vi alla förlorar på. Därför måste kunskapsnivån i hbtqi-frågor höjas i alla delar av samhället. Synlighet, delaktighet, och jämlikhet är grundpelare för ett demokratiskt samhälle …” Den politiska plattformen ska kompletteras med tematiska politiska program på olika områden som kommer fastställas av förbundsstyrelsen.

Kongressen beslutade även, utifrån en motion från RFSL Malmö, att inkludera asexuella och aromantiska bland de målgrupper som RFSL arbetar för. Förbundsstyrelsen ska också tillsätta en arbetsgrupp som ska titta på hur RFSL:s målgrupper gemensamt och samlat kan benämnas. När det gäller asyl och migration så beslutade kongressen att en fond för akut ekonomiskt stöd till statslösa hbtqi-personer ska utredas, och sedan fattas beslut om på nästa kongress 2025, samt att RFSL:s vårkonferens 2024 ska ägnas åt migrationsfrågor.