Mänsklig asylrätt hotas i nytt förslag

RFSL

Den 15 september presenterade den parlamentariska kommitté som regeringen tillsatt ett förslag till en ny svensk asyllagstiftning. Förslag om tillfälliga uppehållstillstånd som norm och en rad nya krav för familjeåterförening, vilka i praktiken kommer diskriminera hbtqi-personer, gör att utsattheten för asylsökande kommer öka betydligt.

– De mänskliga konsekvenserna, i form av ökad utsatthet för asylsökande och skyddsbehövande hbtqi-personer och andra särskilt utsatta grupper, riskerar bli förödande, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

RFSL kan konstatera att flera av förslagen i betänkandet strider mot FN:s flyktingorgan UNHCR:s rekommendationer till Sverige, bl.a. om att länder bör ta bort juridiska, ekonomiska och praktiska hinder för familjeåterförening. Sverige riskerar nu få en asyllagstiftning som är betydligt mer restriktiv än många andra EU-länders.

Förslaget innebär att många delar av den tillfälliga asyllagstiftning Sverige haft sedan 2016 skulle bli permanenta.

Kommittén föreslår bl.a.:
– Tidsbegränsade, i stället för permanenta, uppehållstillstånd på tre år för flyktingar, och 13 månader för alternativt skyddsbehövande, som sedan kan förlängas.
– Försörjnings- och språkkrav för möjlighet att få permanent uppehållstillstånd.
– Begränsningar i möjligheten till familjeåterförening genom krav på att kunna försörja anhöriga och inneha bostad av viss storlek. Ett krav om att ha varit sammanboende i ursprungslandet för att kunna anhöriginvandra kommer slå hårt mot hbtqi-personer. Hbtqi-personer har sällan haft möjlighet att bo tillsammans i länder som förföljer och kriminaliserar dem.

– Jag är djupt bekymrad över det mänskliga lidande som skulle skapas om tidsbegränsade uppehållstillstånd görs till huvudregel. Vi vet redan att många asylsökande hbtqi-personer mått sämre på grund av den regeln. Jag skäms faktiskt. Sverige kan mycket bättre, säger Deidre Palacios.

Läs sammanställning av de negativa följder RFSL bedömer att Migrationskommitténs förslag får.