Viktigt beslut inom FN för hbtq-rättigheter

RFSL

RFSL är en av många organisationer som just nu jobbar för att FN:s oberoende expert mot diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet ska kunna fortsätta sitt arbete och hjälpa FN att bekämpa våld och diskriminering på grund av sexual läggning och könsidentitet.

För tre år sedan tillsattes en oberoende expert inom FN med uppgift att bekämpa våld och diskriminering på grund av sexuell läggning och könsidentitet – ett viktigt steg för att bättre kunna lyssna in hbtq-rörelsen och få igång positiva reformer. Nu är det dags för FN:s råd för mänskliga rättigheter att förnya den oberoende expertens mandat.

Tillsammans med runt 150 organisationer i Europa uppmanar vi MR-rådet att garantera att den oberoende experten ska kunna fortsätta sitt viktiga arbete genom att förnya mandatet i Genève nu i juli. #renewIESOGI

HRC 41 – European statement Final