Victoria och Daniel besökte RFSL

RFSLFoto: Katja Sandström

Kronprinsessan Victoria och prins Daniel besökte den 15 januari RFSL och RFSL Ungdom. Kronprinsessparet fick en rundtur på RFSL:s kansli, där de träffade representanter för RFSL:s olika verksamheter för att få en inblick i de utmaningar som hbtqi-personer möter i dagens samhällsklimat.

– I en kritisk tid när närvaro av regnbågsflaggan ifrågasätts och RFSL:s verksamheter hotas av nationalistiska krafter behöver fler stå upp för hbtqi-personers rättigheter. Det är därför en symboliskt betydelsefull händelse att kronprinsessparet intresserar sig för hbtqi-frågor och har valt att besöka Sveriges största och äldsta organisation för hbtqi-personer, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

Det är  hovet som själva kontaktat  RFSL med en förfrågan om att få göra ett besök. Inför det historiska besöket på RFSL, som var första gången kronprinsessparet besökte en hbtqi-organisation, efterfrågade de bland annat att få ta del av hur attityder gentemot hbtqi-personer har förändrats genom åren, samt hur RFSL arbetar internationellt. Under vistelsen gavs därför kronprinsessparet en insyn i hur RFSL genom sina olika verksamheter gör en konkret skillnad i människors liv. Bland annat så fick besökarna höra ett föredrag om de utmaningar hbtqi-rörelsen möter idag, om asyl- och migrationsfrågor, idrottsfrågor och äldrefrågor.

– Att kronprinsessparet som företrädare för Sverige kommer hit och lär sig mer om unga hbtqi-personers livsvillkor är för oss otroligt viktigt. Speciellt just nu i ljuset av att barnkonventionen från  årsskiftet blivit svensk lag. Det innebär att även hbtqi-barn ska ha möjlighet att leva sina liv i enlighet med sin könsidentitet och sexualitet, säger RFSL Ungdoms förbundsordförande Jêran Rostam.

Kronprinsessparet visade under vistelsen särskilt intresse för RFSL:s pågående arbete med idrottsfrågor och med äldrefrågor. Under besöket överräckte även RFSL och RFSL Ungdom gåvor. Från RFSL Ungdom fick Victoria och Daniel varsin tröja från Newcomers Youths klädmärke Queer Basics. Från RFSL fick kronprinsessparet varsin idrottströja, med transflaggan som motiv, från projektet Idrott för alla kroppar, och en regnbågsflagga på fot med inskriptionen: “Till kronprinsessparet att ta fram de dagar det behövs en regnbåge. Från RFSL anno 2020”.