Ansvar för hbtq-personer med funktions-nedsättningar?

RFSL

Alla hbtq-personer har inte samma tillgång till trygga mötesplatser. En grupp som saknar tillgängliga rum att träffas i är hbtq-personer med funktionsnedsättningar. Vad kan vi göra åt det? Under Stockholm Pride bjuder RFSL Stockholms Funkisprojekt in till ett panelsamtal om vilken roll civilsamhället och Stockholm stad har för att skapa trygga mötesplatser som gynnar folkhälsan.

Hbtq-hänget är en social mötesplats med syftet att stärka det psykiska välmåendet för hbtq-personer med rätt till LSS-insatser som daglig verksamhet och boendestöd. Vi vet sen tidigare verksamhet och forskning att trygga mötesplatser gynnar det psykiska välmåendet och verkar preventivt mot psykisk ohälsa. Hbtq-hänget hålls en gång i månaden, på träffarna träffar man andra med liknande erfarenheter och pratar om hbtq, normer och rättigheter.

– Denna livsviktiga verksamhet i Stockholm står nu utan egen extern finansiering från den 15 augusti och ska införlivas i ordinarie verksamhet och inom det föreningsbidrag RFSL Stockholm beviljas årligen. Detta bidrag har inte höjts de senaste sju åren vilket innebär en ansträngd ekonomi för föreningen. Vi har under den senaste mandatperioden glädjande sett satsningar på unga hbtq-personers mötesplatser. Men målgruppen för Hbtq-hänget nås inte av dessa satsningar trots att behovet är stort, säger Sanna Frost, verksamhetschef för RFSL Stockholm.

Hbtq-hänget startades som en del av ett Arvsfondsfinansierat projekt som RFSL Förbundet och RFSL Stockholm har drivit i tre år, Funkisprojektet. Många som besöker Hbtq-hänget berättar att det har blivit en trygg plats där man får sin hbtq-identitet bekräftad, och där man kan stärka varandra genom att dela erfarenheter.

– För att känna trygghet och prata rättigheter. Man får vara precis den man är, berättar en av en av deltagarna om varför han vill komma till Hbtq-hänget.

– Man måste veta vad man har för rättigheter och man ska få vara vem man är utan att känna sig nedtrampad, berättar en annan deltagare.

Funkisprojektet bjuder in berörda politiker till ett samtal om hur man ser på civilsamhällets roll i stödjande verksamheter, när tillfälliga projektmedel tar slut.

Punkt: Vem tar ansvar för hbtq-personer med kognitiva funktionsnedsättningars möjlighet till sociala mötesplatser?
Tid: Tisdag 1 augusti 2017, kl 13.00-13.45
Plats: Stockholm Pride House, Kulturhuset, Studion

Deltar gör:
Åsa Lindhagen (MP), socialborgarråd
Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd
Sissela Nordling Blanco (FI), majoritetens ansvarige för MR-frågor
Joar Forssell (L), ledamot i kommunfullmäktige, förbundsordförande LUF
Karin Ernlund (C), gruppledare

Moderatorer:
Lo Holmberg, aktivist från Hbtq-hänget
Johanna Nyberg, verksamhetsansvarig för Hbtq-hänget inom Funkisprojektet