Transpersoner får äntligen skydd i lagstiftning mot hatbrott

RFSL

Den 16 maj fattade riksdagen beslut om att skydda transpersoner mot hatbrott, olaga diskriminering och förolämpning. Samtidigt har ett första beslut tagits för att inkludera transpersoner i lagen om hets mot folkgrupp.

RFSL och RFSL Ungdom har länge efterfrågat den här förändringen som en del i att stärka transpersoners rättigheter i Sverige. Det innebär att transpersoner inkluderas och erkänns i en svensk grundlag för första gången. Samtidigt stärks skyddet för transpersoner som grupp.

– Det här är en mycket viktig förändring för våra klienter. Vi möter många transpersoner utsatta för hat och hets. Inkluderingen i lagstiftningen innebär att få sin existens och verklighet bekräftad, vilket kan betyda mycket i bearbetningen av det som hänt, oavsett om det leder till rättegång eller ej, säger Kina Sjöström, kurator vid RFSL:s Brottsofferjour.

I mitten av maj publicerade ILGA Europa sin årliga kartläggning över hbtqi-personers rättigheter i Europa, Rainbow Europe, där Sverige hamnar på en tionde plats. Tolv andra länder i Europa har redan hunnit före Sverige med att lagstifta mot just hat och hets mot transpersoner, bland annat Albanien, Finland, Grekland, Spanien och Ungern.

– Vi har en självbild i Sverige av att vara bäst i klassen på hbtqi-personers rättigheter, men det är uppenbart att det inte stämmer. I och med den här lagändringen tar vi ett steg mot ett Sverige där alla grupper som riskerar att utsättas för hat och hets på grund av vem man är skyddas, säger Emelie Mire Åsell, RFSL:s talesperson i trans- och intersexfrågor.

RFSL och RFSL Ungdom är dock kritiska till det valda begreppet “könsöverskridande identitet och uttryck”, som nu kommer används i både brottsbalken och tryckfrihetsförordningen. Detta är ett begrepp som pekar ut transpersoner som avvikande. RFSL hade hellre sett att de skyddade grunderna skulle vara “könsidentitet och könsuttryck”. Inga andra skyddade grunder skyddar enbart de som bryter mot normer, vilket gör att transpersoner särbehandlas i denna lagstiftning. På samma sätt särbehandlas transpersoner även i diskrimineringslagstiftningen, där riksdagen nu avstår från att ändra den befintliga diskrimineringsgrunden “könsöverskridande identitet och uttryck” till “könsidentitet och könsuttryck”.

Förbud mot olaga diskriminering, förolämpning samt straffskärpningsregeln vid hatbrott mot transpersoner föreslås träda i kraft den 1 juli i år. Efter riksdagsvalet krävs ytterligare ett beslut för att ändringen i tryckfrihetsförordningen gällande hets mot folkgrupp ska kunna antas. Den förändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019