Tack från Ulrika Westerlund och Christian Antoni Möllerop

RFSLFoto: Peter Knutson

Kära avdelningsstyrelser, kollegor, vänner, aktivister, samarbetspartners...! 

Snart har det gått sex år sedan vi blev valda till förbundsordförande respektive vice förbundsordförande för RFSL.

Det har varit sex år med många nya bekantskaper och oerhört många fina minnen. RFSL har under dessa sex år fortsatt att utvecklas, våra verksamheter har breddats, vårt medlemsantal har nått historiska rekordhöjder och antalet avdelningar har aldrig varit fler. Vi har fått vara med om att driva igenom förbättringar för hbtq-personer – och vi har fått uppleva motgångar. Vi tror att RFSL står stark som en organisation med stor potential att utveckla sig ytterligare och nå än fler framgångar för hbtq-personer i Sverige och i världen. Vi är oerhört stolta över att tillsammans med er ha varit en del av allt detta. 
 
Men, allt har sin tid och vi har båda meddelat RFSL:s valberedning att vi inte kommer att omkandidera till någon förtroendeposition i RFSL:s förbundsstyrelse. Det är nu dags att andra tar vid och driver organisationen framåt, med nya idéer och ny kraft. I maj är det kongress och där skall det väljas en ny förbundsstyrelse, och i och med vårt beslut även en ny politisk ledning. 
 
Vi vill med detta få tacka er alla för stöd, samtal, skratt, sömnlösa nätter, framgångar och motgångar! Det har varit en ära och en stor glädje för oss att ha haft förtroendet att leda RFSL de senaste sex åren. 
 
Tack alla! 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Ulrika Westerlund, förbundsordförande 
 
Christian Antoni Möllerop, vice förbundsordförande RFSL