Sverige behöver leva upp till EU:s nya hbtqi-strategi

RFSL

EU-kommissionen presenterar den 12 november EU:s första hbtqi-strategi. Det är ett dokument som sätter riktningen under de kommande åren för EU:s arbete med lika rättigheter för alla oavsett sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och könsegenskaper.

– Det är viktigt att EU nu sätter ner foten och understryker att våra rättigheter är viktiga. Särskilt eftersom högerpopulismen är så stark i Europa idag. Svenska politiker har också en hemläxa att göra för att vi själva ska leva upp till strategin, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

EU har mycket kvar att göra när det gäller hbtqi-personers fri- och rättigheter. Diskrimineringen är utbredd och i de flesta länder ger lagstiftningen inte ett heltäckande skydd mot diskriminering. I många av EU:s länder täcker inte hatbrottslagstiftningen våldsbrott på grund av sexuell läggning.

Strategin har starkt fokus på transpersoners och intersexpersoners rättigheter. Bland annat lyfter strategin behovet av att inkludera transpersoner och intersexpersoner i diskrimineringslagstiftningen. Strategin tar upp att transpersoner ska kunna ändra sitt juridiska kön utifrån självidentifikation och att länder bör förbjuda ingrepp i intersexbarns könsorgan. Kommissionen föreslår också ett förbud på EU-nivå mot att tvinga transpersoner att sterilisera sig för att kunna ändra sitt juridiska kön.

– Svenska politiker har verkligen en hemläxa att göra för att vi själva ska leva upp till strategin. Sverige behöver förbjuda tidiga ingrepp i intersexbarns könsorgan. Vi behöver också tydligare inkludera intersexpersoner i diskrimineringslagen och vi behöver en ny könstillhörighetslag nu, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

Strategin innehåller flera nya lagförslag. Kommissionen föreslår att alla EU:s länder ska erkänna familjeband som skapats i ett annat EU-land. Det skulle exempelvis innebära att två män som gift sig i Sverige ska få fortsätta vara gifta även om de flyttar till ett land där samkönade par inte kan gifta sig med varandra. Det skulle också innebära att kvinnopar som flyttar till Sverige med sitt barn ska erkännas som föräldrar även här, vilket inte är fallet idag.

Ett annat lagförslag är att hatbrott ska läggas till i listan över EU-gemensamma brott, vilket skulle innebära att hatbrott mot hbtqi-personer skulle bli straffbart i alla länder.