RFSL:s valberedning föreslår Peter till ny ordförande

RFSL

RFSL:s valberedning föreslår att Peter Sidlund Ponkala väljs till ny förbundsordförande. Till ny vice förbundsordförande föreslås Petra Douhane. Förbundsordförande, vice förbundsordförande och övrig styrelse kommer utses under förbundets kongress i Stockholm den 27-29 oktober.

Mellan den 27-29 oktober håller RFSL sin kongress i Stockholm. Då beslutar kongressens ombud, från de för närvarande 33 avdelningarna inom RFSL, om förbundets politiska prioriteringar för de kommande två åren. Kongressen ska också välja ny förbundsstyrelse, inklusive ny förbundsordförande. Årets kongress i Stockholm kommer bl.a. att fatta beslut om en ny politisk plattform för RFSL samt ta ställning till om RFSL också ska börja arbeta för aromantiker och asexuella och deras rättigheter.

RFSL:s valberedning har offentliggjort sitt förslag till ny förbundsstyrelse. Valberedningen nominerar Peter Sidlund Ponkala, Stockholm, som sedan förra kongressen varit vice förbundsordförande och även sedan april i år tillförordnad förbundsordförande, till ny förbundsordförande. Om Peter blir vald blir han den 25:e förbundsordföranden i RFSL sedan 1950.

Peter Sidlund Ponkala är 43 år gammal och beskriver sig själv som ”en tornedaling i Stockholm med lång erfarenhet av hbtqi-communityt, med över 20 år inom RFSL och 10 år i Stockholm Pride”.  Valberedningen framhåller i sitt förslag att Peter ”har den kompetens som uppdraget kräver och verktyg att genomföra det på ett hållbart sätt”, bl.a. genom att utöva ett ödmjukt ledarskap.

Hur känns det Peter att vara nominerad till förbundsordförande i RFSL under två år framöver?
– Det känns hedrande och stort. Jag hoppas få rörelsens förtroende för det här viktiga uppdraget.

Vad har du för visioner för RFSL under de kommande åren? 
– Jag vill bygga en stark och motståndskraftig rörelse där vi tillsammans kan stå upp för våra rättigheter och mot den backlash som vi ser inte bara i Sverige och Norden, men också internationellt.

Ska du fira detta i helgen och i så fall hur? 

– Jag ska fira det genom att gå på  Bi+nätverkets nordiska konferens i Malmö. Och gå ut dansa.

Till ny vice förbundsordförande föreslår valberedningen Petra Douhane, Lund, som bl.a. varit vice förbundsordförande i Öppna Moderater, och till ny förbundskassör Vix Herjeryd, Stockholm, som bl.a. varit ordförande i Stockholm Pride tidigare.


Valberedningens förslag till RFSL:s förbundsstyrelse 2023-2025
Förbundsordförande
Peter Sidlund Ponkala – omval men nyval till posten (Stockholm)
Vice förbundsordförande
Petra Douhane – nyval (Lund)
Förbundskassör
Vix Herjeryd – nyval (Stockholm)
Ledamöter
Adam Alian – nyval (Göteborg)
Nicklas Axelsson
– nyval (Göteborg)
Maria Bergqvist – nyval (Norrköping)
Pär Brubäcken – omval (Skellefteå)
Fredrik Engström – omval (Göteborg)
Johanna Eriksson – nyval (Västerås)
Lea Larsson – omval (Stockholm)
Pell-Uno Larsson – omval (Örebro)
Tuomas Laulajainen – nyval (Stockholm)
Ersättare
Linda W Snecker – omval (Norrköping)