RFSL:s partner i Ukraina attackerad av högerextrema

RFSL

Den 30 maj attackerades Insight, en av RFSL:s partnerorganisationer i Ukraina, av högerextremister. Attackerna, en i Kiev och en i Odessa, är de senaste i en serie av attacker mot hbtqi-organisationer och evenemang i landet. RFSL uppmanar ukrainska myndigheter att utreda attackerna och säkerställa hbtqi-personers trygghet och säkerhet i landet.

I Ukraina står hbtqi-personer inför många utmaningar, inte minst eftersom homofobin är utbredd i samhället. Trycket från högerextrema har ökat under pandemin och Ukraina har inte heller någon hatbrottlagstiftning som skyddar hbtqi-personer från hatbrott.

Olena Shevchenko, chef för organisationen Insight. Bild: Insight.

Olena Shevchenko, chef för organisationen Insight. Bild: Insight.

– Våra events blir ofta störda och attackerna mot hbtqi-communityt är många, och samtidigt gör polisen ingenting! Deras passivitet innebär en stor fara i våra dagliga liv, säger Olena Shevchenko, chef på Insight.

Attacken den 30 maj riktades mot Insights lokaler i såväl Odessa som huvudstaden Kiev. I Odessa tvingades organisationen avbryta ett evenemang när medlemmar från två välkända högerextrema grupper, Tradition och Order, började hota aktivister och medlemmar ur hbtqi-communityt. Samtidigt bröt sig omkring 20 aggressiva personer in i organisationens kontor i Kiev.

RFSL uppmanar de ukrainska myndigheterna att utreda attackerna omedelbart samt undersöka möjligheten av att införa en hatbrottslagstiftning i landet. Myndigheterna måste säkerställa hbtqi-personers trygghet och säkerhet i landet.

Läs hela vårt uttalande här (på engelska).

Om Insight

Insight är en ukrainsk hbtqi-organisation som engagerar sig i frågor som rör lika rättigheter, frihet, inkludering och mångfald. Organisationen bedriver arbete med fokus på att stärka mänskliga rättigheter, bland annat genom utbildningsaktiviteter. Organisationen ger även hjälp och stöd till hbtqi-personer i landet. Insight grundades i Kiev 2008 och har sedan dess utvecklat sin regionala närvaro även i andra delar av landet.