RFSL varnar för att lagförslag i Ghana får djupgående effekter

RFSL

Ghanas parlament har nyligen röstat för att skärpa landets redan stränga lagstiftning mot hbtqi-personer. I lagskärpningarna ingår fem års fängelse för att öppet identifiera sig som hbtqi-person och även att den som främjar hbtqi-personers rättigheter kan dömas till fem års fängelse. RFSL har gjort nedanstående uttalande om denna oroväckande utveckling i Ghana och dess djupgående effekter.

Att Ghana nyligen antagit sträng lagstiftning mot hbtqi-personer, ett år efter den Anti-Homosexuality Act som 2023 infördes i Uganda, belyser de stora och växande utmaningar för hbtqi-samhället och för hbtqi-organisationer som finns i Afrika. Inte minst en ökad fientlighet och en växande rörelse som motarbetar rättigheter.

Användningen av argument kring moral och traditionella värderingar för att driva igenom dessa lagförslag och för att undergräva hbtqi-personers mänskliga rättigheter är samma gamla och slitna resonemang. Vi vet att politisering kring hbtqi-personer är en taktik som används av politiker för att avleda uppmärksamhet från underliggande frågor som ekonomisk kris, fattigdom, sönderfallande sjukvårdssystem och andra systemfrågor som politiska organ misslyckats med att ta itu med och lösa. Populistiska partier gör överallt hbtqi-personer till syndabockar på bekostnad av våra liv, rättigheter och värdighet, samtidigt som man undergräver demokratin och grundläggande mänskliga rättigheter.

Effekterna av dessa lagförslag är djupgående. De ökar sårbarheten för inte bara hbtqi-personer utan för alla som uppfattas som hbtqi. Det leder till medborgargarden som utövar våld och till polisbevakning, ökad stigmatisering och diskriminering, och i slutändan till dödande och en bokstavlig utradering av hbtqi-personer, allt helt ostraffat. En konsekvens kommer också att bli intern förflyttning av hbtqi-personer, vilket har en inverkan på omgivande länder dit hbtqi-personer kommer att behöva fly för att finna trygghet, men fortsatt är utsatta för risker.

Det finns oro för att hiv-infektioner förväntas öka i regionen på grund av brist på tillgång till sjukvård som ett resultat av växande rädsla, avvisande hållning, kriminalisering och det våld som drabbar hbtqi-personer såväl som andra utsatta grupper. En direkt återverkning kommer inte bara att vara en ökning av antalet hiv-fall, utan möjlighet att söka vård, utan också försämrad hälsa i allmänhet och en förlust av liv på grund av att det inte är möjligt att få tillgång till samhällstjänster. Säkerheten för tillhandahållare av tjänster är också viktig när attackerna mot hbtqi-personer och andra utsatta grupper ökar.

Hbtqi-samhället i Ghana efterlyser stöd från internationella människorättsorganisationer genom uttalanden som motsätter sig lagförslaget, då det utgör en grov kränkning av mänskliga rättigheter och leder till enorma säkerhetsrisker för hbtqi-organisationer och utsatta grupper. Det finns också en vädjan från hbtqi-samhället och hbtqi-organisationer i Ghana om att öka det humanitära biståndet, eftersom behovet av stöd kommer att växa på grund av detta lagförslag. Det är viktigt att rösterna från hbtqi-samhället i Ghana hörs och att lyssna på organisationer och aktivister i landet som upplever konsekvenserna på plats av lagförslaget.

Som en svensk organisation som arbetar för att stödja hbtqi-personer och hbtqi-organisationer runt om i världen efterlyser vi ökad trygghet och förbättrat ansvarsutkrävande för svensk biståndsfinansiering, till exempel genom att införa antidiskrimineringsåtgärder och att ytterligare öronmärka medel till hbtqi-organisationer.