RFSL väljer att inte åka till Almedalen 2019

RFSL

De senaste två åren har hela vårt engagemang i och kring Almedalen handlat om att reagera på nazisternas närvaro. Nu väljer vi att fokusera på arbetet för en ny könstillhörighetslag, asylsökande hbtq-personers rättigheter och allt annat som är viktigt för oss, istället för att möta hat och hot på det som ska vara en öppen demokratisk plattform.

Vårt beslut handlar inte om att vi viker oss för nazisterna. Vi väljer att göra en markering under 2019 och samtidigt sätta ljuset på hur det demokratiska utrymmet krymper, på hur polisen prioriterar och på vikten av att stå upp för varandra när nazister går på våra gator.

Från RFSL:s sida vill vi understryka att vi har en stark grundlag i Sverige värd att försvara, och vi vill inte nödvändigtvis se några lagändringar. Men något är fel i tolkningen av den när nazisters demonstrationsfrihet skyddas av polisen, samtidig som vår mötesfrihet och föreningsfrihet inte kan säkerställas. Vi har försökt få till en förändring via domstol. Förra året överklagade vi polisens beslut att låta nazisterna komma oss nära, men fick nej i både Förvaltningsrätten och Kammarrätten.

RFSL kommer under 2019 inte att arrangera några seminarier, delta på plats i panelsamtal eller nätverka med makthavare och andra organisationer. Vi kommer däremot att arrangera mångfaldsparaden. Paraden, som under de senaste åren har samlat tusentals deltagare, innebär en möjlighet för individer och organisationer att sluta samman i ett gemensamt ställningstagande för samhällets öppenhet, för alla människors lika rätt och värde och för demokratin. Vi ser denna manifestation som en viktig och värdefull signal om att vi alltid kommer vara många fler som står på öppenhetens sida och att vi inte står passiva när de antidemokratiska krafterna växer.

Vi finns överallt i hela Sverige, alla årets dagar. I sommar är det viktigare än någonsin för alla organisationer, partier och företag som är på plats i Almedalen att i praktisk handling stå upp för allas rättigheter genom att gå i mångfaldsparaden, regnbågsflagga på seminarier, kompetensutveckla varandra i hbtq-frågor och skänka pengar till alla som kämpar tillsammans. #kampenkrävs