RFSL stämmer staten i föräldraärende

RFSL

Med hjälp av juristen Kerstin Burman kommer RFSL driva ett föräldraskapsärende till Europadomstolen. Fallet gäller en svensk medborgare, bosatt i Storbritannien, som vägrats bli registrerad som förälder i Sverige till det barn hon enligt brittisk lag är juridisk förälder till.

Petra Nordqvist och Lindsay Manning har i flera år drivit en domstolsprocess i ett föräldraskapsärende. Detta efter att Petra blivit nekad att registreras som förälder åt sitt ena barn i Sverige. Förra året vände sig paret till Justitiekanslern för att begära skadestånd från staten. JK har nu avslagit skadeståndsbegäran. Därmed är siktet inställt på att ta ärendet till Europadomstolen.

Petra Nordqvist är svensk medborgare och bosatt i Storbritannien. Tillsammans med sin fru Lindsay Manning, som är brittisk medborgare, är hon enligt brittisk lag förälder och vårdnadshavare till två barn. I Sverige räknas Petra däremot endast som förälder till parets äldsta barn, som hon själv fött.

När Petra 2017 vände sig till Skatteverket för att anmäla att paret fått ett barn till, en son som Lindsay fött, fick de svaret att barnet i motsats till sin syster inte kan registreras som Petras barn i Sverige. Barnet kan därför inte heller bli svensk medborgare. Ett faderskap skulle i motsvarande fall ha registrerats utan problem om paret varit olikkönat. Ett barn till ett olikkönat par skulle också, oavsett hur barnet blivit till, ha blivit svensk medborgare. För att Petra ska räknas som förälder åt barnet även i Sverige behöver hon adoptera. Men det kan hon varken göra i Storbritannien, där föräldraskapet redan är fastställt, eller i Sverige, så länge paret inte flyttar hit.

Efter att RFSL, med hjälp av juristen Kerstin Burman, överklagat Skatteverkets beslut ända upp i Högsta förvaltningsdomstolen, som beslutade att inte ta upp överklagandet till prövning, togs frågan 2019 vidare till Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Där blev beskedet dock att fallet inte skulle komma att tas upp, med hänvisning till att paret först måste få ansökan om ersättning för brott mot Europakonventionen prövad i Sverige. Paret ansökte då om skadestånd hos Justitiekanslern, som nu avslagit ansökan med hänvisning till hur Högsta Förvaltningsdomstolen resonerat i en dom i ett liknande ärende.

– Hur är det faktum att mitt barn inte erkänns som mitt, endast på grund av att jag är kvinna i en samkönad relation, inte diskriminering? Sverige måste modernisera sin lagstiftning och erkänna familjer som ser olika ut. Vi kan inte låta Sverige beröva vår son en av sina föräldrar på det här sättet, säger Petra Nordqvist.

Flera domstolsprocesser gällande föräldraskap inom samkönade par som fått barn utomlands har drivits under de senaste åren. Sedan förra året pågår även en statlig utredning som ska se över om utländska föräldraskap inom samkönade par i större utsträckning än idag ska erkännas i Sverige. Utredningen ska presentera sina förslag i juni i år.

– Det är bra att frågan drivs både juridiskt och politiskt. Sverige kan inte fortsätta ha olika regler för olikkönade och samkönade par som fått barn utomlands. Lagen behöver förändras och drabbade behöver få ett erkännande, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.