RFSL släpper valrapport: V och MP i topp, SD i botten

RFSL

Vänsterpartiet får högst betyg på hur man har agerat i riksdagen för hbtqi-personers rättigheter de senaste fyra åren, medan Miljöpartiet får högst betyg på den hbtqi-politik man vill genomföra framöver. Det framgår i den valrapport som RFSL släpper idag under Stockholm Pride. Sverigedemokraterna gör sämst ifrån sig.

Snart är det riksdagsval. RFSL presenterar idag en omfattande valrapport, som består av två delar: dels en granskning av hur partierna har agerat i 23 omröstningar i hbtqi-frågor i riksdagen under den senaste mandatperioden, dels en enkätundersökning om vilka reformer riksdagskandidaterna vill göra för att förbättra hbtqi-personers livsvillkor framöver. Enkätundersökningen rör 15 centrala frågor där reformer behöver genomföras, och har besvarats av totalt 279 riksdagskandidater.

Bäst och sämst

Bäst resultat i enkäten får riksdagskandidaterna från Miljöpartiet (92,7), Vänsterpartiet (83,2), Centerpartiet (82,9) och Liberalerna (82,8) på en skala mellan 0 och 100.

Socialdemokraterna får sammanlagt 63,5 i resultat av RFSL utifrån sina riksdagskandidaters enkätsvar, vilket är tredje sämsta betyg. Kristdemokraterna placerar sig näst sist och Sverigedemokraterna sist i undersökningen. Moderaterna placerar sig strax över Socialdemokraterna.

Genomgången av 23 omröstningar i riksdagen under de senaste fyra åren i frågor av betydelse för hbtqi-personer visar att Vänsterpartiet är det parti som mest konsekvent har röstat för förbättringar av hbtqi-personers livsvillkor i riksdagen. Sverigedemokraterna är det parti som mest konsekvent motsatt sig förbättringar av hbtqi-personers livsvillkor.

– Det är glädjande att flera partier har förbättrat sitt resultat betydligt jämfört med när RFSL ställde liknande frågor inför förra valet, däribland Centerpartiet och Kristdemokraterna. Vi är dock oroade över att Sverigedemokraterna som samarbetsparti till en framtida regering skulle leda till att inga fler förbättringar alls kommer att kunna genomföras för hbtqi-personer i Sverige, säger RFSL:s förbundsordförande  Trifa Shakely.

Socialdemokraterna saknar gemensam vision

Enkätsvaren i rapporten visar att Socialdemokraterna inte verkar ha någon gemensam vision för vilka reformer som krävs framöver för att uppnå förbättring av hbtqi-personers livsvillkor. Exempelvis har S-kandidaterna en mest negativ eller avvaktande hållning till möjlighet för fler än två vuxna som tar föräldraansvar att kunna bli juridiska föräldrar och vårdnadshavare. Endast 32 procent av S-kandidaterna svarar ja på denna fråga, medan övriga svarar nej eller att de inte har tagit ställning. Frågan om det ska införas ett tredje juridiskt kön, för att ge fler tillgång till ett juridiskt kön som speglar könsidentiteten, är S-kandidaterna också kluvna inför: 51 procent svarar ja på frågan, övriga nej eller att de inte har tagit ställning.

Sverigedemokraterna rankas lägst

Allra svagast intresse för förbättringar finns hos Sverigedemokraterna, som rankas lägst av partierna. Endast i 5 av de 23 omröstningarna den senaste mandatperioden har Sverigedemokraterna intagit en ståndpunkt som syftat till att förbättra, eller i några fall inte försämra, hbtqi-personers livsvillkor. Av de få av Sverigedemokraternas riksdagskandidater som besvarat RFSL:s enkätfrågor svarade ingen att man vill göra det möjligt att enkelt kunna ändra juridiskt kön utan krav på medicinsk utredning.

Majoritet för förbud mot omvändelseförsök

I rapporten framgår att det fortfarande finns mycket kvar för politiken att göra för att förbättra hbtqi-personers livsvillkor. Men de politiska partiernas intresse för att driva igenom förbättringar varierar. I minst tre av enkätfrågorna till riksdagskandidaterna finns dock en riksdagsmajoritet:

  • Att införa ett förbud mot omvändelseförsök.
  • Att förändra könstillhörighetslagen så att personer får möjlighet att ändra juridiskt kön utan krav på medicinsk utredning.
  • Att besluta om en tydligare lagstiftning som reglerar hur föräldraskap och medborgarskap ska fastställas för barn som föds efter värdgraviditet i utlandet.

– Valrapporten ger oss goda förhoppningar om att ett förbud mot omvändelseförsök kan bli verklighet. Det finns också en riksdagsmajoritet som vill att det ska bli en enkel administrativ process att ändra sitt juridiska kön, där självidentifikation är utgångspunkten. Det är förvånande och nedslående att regeringen i förra veckan ändå valt att föreslå att det fortsatt ska krävas en medicinsk prövning av könsidentiteten för att ändra juridiskt kön, säger  Trifa Shakely.

Länk
RFSL:s valrapport