RFSL släpper EU-valsrapport

RFSL

Sverigedemokraternas inställning till hbtqi-personers rättigheter skiljer sig markant från övriga svenska partier i Europaparlamentet. Med 38 procent, av 100 möjliga, är SD enda parti som inte når över 80 procent i RFSL:s hbtqi-ranking inför EU-valet. RFSL:s EU-rapport visar också att Miljöpartiet får det bästa totala betyget, med 100 procent.

RFSL har publicerat rapporten Vägval Europa, som är en granskning av de svenska partier som finns representerade i Europaparlamentet. Rapporten kartlägger hur partierna har röstat under den gångna mandatperioden och undersöker hur de kan tänkas rösta framåt i hbtqi-frågor. I rankningen framgår att Miljöpartiet fått full pott med ett betyg på 100 procent. Sämst placerar sig Sverigedemokraterna, med endast 38 procent. Därmed hamnar SD långt efter övriga partier som alla får mer än 80 procent. Näst sämst är Kristdemokraterna med 81 procent.

–  Det är anmärkningsvärt att Sverigedemokraterna inte ens lyckas skrapa ihop hälften av Kristdemokraternas poäng, som kommer näst sist i rankningen, säger RFSL:s förbundsordförande Peter Sidlund Ponkala.

Får nationalistiska högerpopulister mer inflytande efter årets val till Europaparlamentet är risken stor att EU:s arbete med jämställdhet och hbtqi-personers rättigheter försvagas kraftigt.

– Det finns tydliga utmaningar som kräver parlamentarikernas fokus, bland annat en gemensam EU-lagstiftning mot hatbrott. RFSL uppmanar därför svenska Moderaterna och Kristdemokraterna att verka för att deras partigrupp EPP inte söker samarbete med någon av de två högerpopulistiska partigrupperna efter valet, då vi menar att det allvarligt kan påverka parlamentets förmåga att fatta beslut som bidrar till att förbättra hbtqi-personers livsvillkor i unionen, fortsätter Peter Sidlund Ponkala.

RFSL:s valrapport i korthet 
– Miljöpartiet får högsta möjliga betyg på 100 procent, följt av Vänsterpartiet med 92,95 procent och Centerpartiet med 92,85 procent.
– Sverigedemokraterna särskiljer sig markant med enbart 38 procent, medan övriga partier alla samlar mer än 80 procent.
– RFSL bedömer att möjligt ökat inflytande, efter valet, för de två högerpopulistiska partigrupperna i Europaparlamentet allvarligt skulle påverka Europaparlamentets förmåga att fatta beslut som bidrar till att stärka hbtqi-personers likabehandling och rättigheter inom hela EU.
– RFSL uppmanar svenska Moderaterna och Kristdemokraterna att verka för att deras partigrupp EPP inte söker samarbete med någon av de två högerpopulistiska partigrupperna efter valet, och därmed begränsa högerpopulismens inflytande inom EU.

Om rapporten
RFSL:s valrapport bygger på åtta omröstningar i Europaparlamentet mellan 2019-2024 och sex ställda enkätfrågor i hbtqi-frågor till de tio översta kandidaterna för de åtta svenska partier som har mandat i Europaparlamentet. Svarsfrekvensen på enkäten var 57,5 procent (46 av 80). Utifrån det har RFSL räknat ihop ett totalt betyg, i procent från 0-100 för de åtta svenska partierna gällande deras inställning till likabehandling och rättigheter för hbtqi-personer inom EU.