RFSL och Ben & Jerry’s kräver rättvisa asylutredningar

RFSL

Idag träffade representanter från RFSL justitie- och migrationsminister Morgan Johansson för att överlämna en kravlista för att förbättra asylprocessen för hbtqi-personer tillsammans med en namninsamling med över 8000 underskrifter. Namnunderskrifterna är resultatet av RFSL:s och glassaktivisten Ben & Jerry’s kampanj med syfte att uppmärksamma och påverka den felbehandling asylsökande hbtqi-personer möter när de söker skydd i Sverige. Flera av de avslagsmotiveringar som används idag strider mot svensk och internationell rätt.

En nyligen utförd utredning av RFSL, på över 2000 asylärenden, visar att svenska migrationsmyndigheter tar livsavgörande beslut för hbtqi-asylsökanden baserat på stereotyper om hur hbtqi-personer förväntas bete sig och känna för att anses vara trovärdiga. Problematiken hos migrationsmyndigheterna ligger delvis i begränsad utbildning hos de som utför asylutredningarna. Genom att förändra direktiven från Regeringen till migrationsmyndigheterna, kan hbtqi-personer som söker asyl i Sverige mötas med den respekt och värdighet de förtjänar och ges en rättvis chans att få det skydd de behöver.

Namninsamlingen lämnades under onsdagen till Regeringen tillsammans med de krav RFSL ställer för att påverka innehållet i regleringsbrevet för Migrationsverket som just nu justeras. På plats vid mötet med Morgan Johansson på Justitiedepartementet var RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios, RFSL Ungdoms förbundsordförande Jêran Rostam samt Alexandra Politidis Palm, asylrättsjurist på RFSL Ungdom.

– Hbtqi-asylsökande, i behov av säkerhet i Sverige, förväntas kunna beskriva sig själva på ett sätt som passar in i förlegade kriterier och fördomar, vilket gör att människor i behov av skydd skickas tillbaka till en ofta mycket utsatt situation. Flera av avslagsmotiveringarna strider både mot svensk och internationell rätt och Migrationsverkets egna rättsliga ställningstagande, säger Deidre Palacios, ordförande RFSL Sverige.

Ett återkommande exempel i asylprocessen för hbtqi-personer, enligt RFSL:s utredning, är att asylsökande behöver påvisa att de känner skam, annars anses de som icke trovärdiga. Ett annat exempel är uppmaningar om att dölja sin könsidentitet eller sexuella läggning i hemlandet. Som ett resultat av den förlegade processen, tas ofta beslut om utvisning som kan vara livsavgörande för de sökande.

–Ingen ska någonsin behandlas orättvist på grund av sin könsidentitet, sexuella läggning eller hur man väljer att uttrycka sig. Men det är precis det som har hänt många hbtqi-personer som söker asyl i Sverige. Tillsammans med våra fans och RFSL har vi satt ljus på denna orättvisa och förhoppningsvis kunnat pådriva en förändring, säger Maja Sundgren, ansvarig för Ben & Jerry’s Norden.

Glassaktivisten Ben & Jerry’s har sedan starten 1978 varit aktiva i frågor som rör allt från könsneutral äktenskapslag till klimaträttvisa och mänskliga rättigheter. Företaget har vid flera tillfällen tagit ställning i asyl- och migrationsfrågor i olika delar av världen.