RFSL – nu också för intersexpersoner

RFSL

RFSL är numera en organisation även för intersexpersoner. Vad innebär det och vad innebär det att vara intersexperson?

Sedan RFSL:s förra kongress, i oktober förra året, arbetar RFSL inte bara för hbtq-personer utan även för intersexpersoner. Utläsningen av RFSL:s namn är därför numera Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter.

Att vara intersexperson är en medfödd variation av ens fysiska kropp, som kan gälla hormonnivåer, kromosomer och inre och yttre könsorgan. Det kan handla om en variation av hur ens kropp ser ut som inte stämmer överens med hur en typiskt kvinnlig eller typiskt manlig kropp förväntas vara. Det kan också handla om en variation som inte syns, utan är hormonell eller genetisk. Inom vården kallas de tillstånd som benämns intersexvariationer för DSD, som står för ”disorders” eller ”differences of sex development”. Intersexpersoner kan vara binära eller ickebinära, cispersoner eller transpersoner. Vissa intersexpersoner är i behov av könsbekräftande vård och andra är det inte. Idag genomförs kosmetiska behandlingar på många unga intersexpersoner som syftar till att göra kroppen mer normativ, istället för att vården väntar med ingrepp till dess ett barn uppnått ålder för att kunna ge ett informerat samtycke till behandling.

Ett mål för RFSL är att vi alla ska vara trygga i de kroppar och identiteter vi har. RFSL utmanar, genom sitt arbete för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet och könsuttryck, normer och föreställningar kring hur relationer, kön och kroppar förväntas vara och se ut. I det arbetet inkluderas nu även arbete för lika rättigheter och möjligheter när det gäller personer som fötts med kroppar som bryter mot samhällets förväntningar kring kön. Internationellt är det vanligt att hbtq-organisationer också arbetar för intersexpersoner och då, på engelska, använder förkortningen LGBTI för att beskriva vilka de arbetar för. På svenska blir hbtqi den förkortning RFSL i många sammanhang numera kommer att använda sig av och vi kallar oss numera för en hbtqi-organisation.

– Normer för kön och sexualitet är ju begränsande och skadliga för många. Det är glädjande att RFSL nu kommer arbeta aktivt även för intersexpersoners rätt att vara sig själv, säger RFSL Ungdom:s förbundsordförande Jêran Rostam.

Det kommer dock ta ett tag innan RFSL är en organisation som har ett starkt och etablerat nationellt arbete för intersexpersoners rättigheter.

– Vi är ödmjuka i det och önskar vara en lyssnande och samverkande partner till de intersexorganisationer och -aktivister som finns och verkar, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

Bland de viktigaste frågorna för att stärka intersexpersoners rättigheter som RFSL nu arbetar med finns:
– att medicinskt omotiverade kirurgiska ingrepp och behandlingar på personer som fötts med intersexvariation ska förbjudas så länge personen inte givit sitt eget samtycke,
– att det ska krävas personens samtycke för att få ändra juridiskt kön på en person som föds med intersexvariation,
– att alla intersexpersoner ska ha full tillgång till sin egen medicinska historia, och
– att vårdpersonal ska få utbildning kring intersexfrågor med fokus på intersexpersoners mänskliga rättigheter.

Läs mer om intersex här