RFSL lanserar ny logga

RFSL

Med start den 29 april rullar RFSL stegvis ut en ny visuell identitet. Tanken med en ny visuell identitet, där ny logotyp är ett bärande inslag, är att bättre representera den breda demokratiska medlemsrörelse som RFSL är.

– Vår nya identitet fångar kärnan hos RFSL på ett inspirerande och inkluderande sätt. Förhoppningen är att nå ännu fler människor och stärka möjligheterna att påverka politiken för ett öppnare Sverige, säger Felix König, kommunikations- och påverkanschef på RFSL.

RFSL tar stolta steg och byter varumärkesidentitet till en som bättre ska representera den breda demokratiska medlemsrörelse organisationen är. Det  omfattande förändringsarbetet inleddes för över ett år sedan och är ett resultat av ett kreativt samarbete med kommunikationsbyrån Pushing Buttons.

– Samarbetet med Pushing Buttons har varit ovärderligt då de delar våra värderingar och har förståelse för våra behov som en demokratiskt styrd medlemsorganisation, säger Felix König.

Parallellt med ny logga och nya varumärkesfärger har andra grafiska element tagits fram. Genomgående i RFSL:s nya visuella identitet finns bland annat en våg med för att förmedla en känsla av rörelse, liv och medlemmarnas engagemang.

– RFSL har drivit fram våg efter våg av det som vi idag förknippar med det moderna Sverige. Det har varit hedrande för oss att ta fram deras sammanhållna visuella identitet, säger Pontus Willebrand, vd och kreativ chef på Pushing Buttons.