RFSL i solidaritet med Ungerns transpersoner

RFSL

I Ungern sker just nu en mycket oroande utveckling. Inskränkningar i demokratin har börjat göras med hänvisning till den pågående coronapandemin.

Regeringen har börjat använda sina nya befogenheter att styra genom dekret, utan parlamentets godkännande. Det blev möjligt efter ett beslut i parlamentet under veckan. En av de första åtgärderna har varit ett förslag om att avskaffa rätten att ändra juridiskt kön och förnamn. Ungerns regering tar därmed tillfället i akt att utnyttja coronapandemin till att slå hårt mot en minoritetsgrupp.

– Det som sker i Ungern är en mycket långtgående inskränkning av transpersoners fri- och rättigheter. Det är ett katastrofalt förslag som enbart kommer att orsaka mänskligt lidande för en redan sårbar grupp. Vi är också oroliga att fler inskränkningar, för andra grupper, kan komma att följa, säger RFSL:s förbundsordförande Deidre Palacios.

Förslaget till beslut innebär att Ungerns transpersoner inte längre kommer att kunna tilldelas nya personuppgifter i exempelvis pass och andra ID-handlingar. Man har också fråntagits rätten att agera i samhället i egenskap av det kön man har, som att ingå äktenskap eller utöva idrott. Det är dessutom en markering från den ungerska regeringens sida att transpersoner varken accepteras eller respekteras av staten.

– Det är uppenbart att coronapandemin nu utnyttjas av homo- och transfoba auktoritära ledare för att stärka greppet om makten och kunna genomföra en diskriminerande politik, säger RFSL:s vice förbundsordförande Frank Berglund.

RFSL anser att EU har en skyldighet att agera mot Ungern. En sådan här åtgärd kan strida mot EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna. Stadgans artikel 3 slår exempelvis fast att “var och en har rätt till fysisk och mental integritet”.

Även Ungerns styrande parti, Fidesz, bör ställas till svars. RFSL förväntar sig nu att Moderaterna och Kristdemokraterna agerar aktivt för att utesluta Fidesz ur den europeiska EPP-gruppen.