Rätten att gifta sig fyller 10 år!

RFSL

För 10 år sedan, den 1 maj 2009, fick Sverige äktenskap för alla. En stor framgång för hbtq-rörelsen och ett gigantiskt steg framåt för samkönade pars rättigheter i Sverige. Vi ska inte underskatta betydelsen av att vi idag lever i ett land där vi står lika inför lagen i våra nära relationer.

Sedan partnerskapslagen infördes 1995 hade hbtq-rörelsen och våra allierade siktet inställt på en könsneutral äktenskapslagstiftning. Hbtq-debatten handlade mycket om rätten att älska den man vill, och av allt som gjordes i kampen är ett strålande exempel att RFSL:s förbundsordförande Sören Juvas ordnade en stor bröllopsceremoni och ingick partnerskap med sin man i Almedalen på Kristdemokraternas dag 2007.

Efter många år av påverkansarbete var en majoritet av riksdagens ledamöter äntligen positiva till en könsneutral äktenskapsbalk 2009. Trots det kunde inte Alliansregeringen lägga fram en proposition om en ny lagstiftning eftersom att Kristdemokraterna var emot förslaget. Lagen drevs istället igenom som ett utskottsinitiativ av Civilutskottet, vilket är ett ovanligt sätt att driva fram lagstiftning. Kristdemokraterna röstade nej till förslaget och flera Moderater lade ner sina röster, men en övervägande majoritet av våra riksdagsledamöter röstade för.

Det är lätt att glömma bort hur starkt motstånd förslaget faktiskt väckte. I debatten som föregick riksdagsbeslutet sade Lennart Sacredeus från kd exempelvis så här: “Det finns ingen anledning att ge ett gemensamt namn för det som inte är lika och inte är detsamma. Den juridiskt reglerade samlevnadsformen mellan en man och en kvinna har alltid haft namnet äktenskap. Nya samlevnadsformer som sambo eller partnerskap bör ha egna namn eftersom de inte är äktenskap.”

Det som hände var viktigt! Samkönade par fick äntligen det erkännande av staten som man hade kämpat för sedan 1950 när RFSL bildades. Efter omröstningen firade hbtq-rörelsen stort. Vi kommer till exempel ihåg hur RFSL:s dåvarande vice förbundsordförande Ulrika Westerlund och Mona Sahlin pussades på löpsedlarna.

Lagförändringen har gjort stor stor skillnad de här 10 åren. Både för alla oss som nu kan ingå äktenskap med varandra, helt enkelt för att vi vill, och för allmänhetens värderingar kring sexualitet och hbtq-personers rättigheter generellt. Lagar påverkar våra värderingar precis som att våra värderingar påverkar lagstiftningen.

Vi har kommit långt i Sverige, men kampen är långt ifrån över. Familjepolitiken är fortfarande inte jämlik och det är fortfarande många av oss som inte kan leva med den vill eller leva de liv vi vill. Antingen för att lagstiftning, normer eller fördomar håller oss tillbaka. Men vi fortsätter framåt.

Och 2019 är ett år då vi med extra stolthet och värme tar tillfället i akt att tacka varandra för att vi är där vi är idag. Det är 75 år sedan homosexualitet avkriminaliserades i Sverige. Det är 50 år sedan Stonewall-upproren startade det som idag är Pride-rörelsen. Det är 40 år sedan homosexualitet friskförklarades i Sverige, och det är 10 år sedan vi fick en jämlik äktenskapslagstiftning.

Tack för att ni tog kampen, alla ni som gick före. Det ska vi också göra.