Över 50 organisationer i upprop för ny translag

RFSL

Transpersoners mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet. Nu samlar RFSL och RFSL Ungdom organisationer som står upp för en ny könstillhörighetslag i ett gemensamt upprop!

Könstillhörighetslagen, eller förenklat translagen, är den lag som reglerar hur ändring av juridiskt kön går till. Sverige var först i världen med att möjliggöra för transpersoner att ändra juridiskt kön. Idag, 50 år senare, är Sverige sist i Norden med att införa en moderniserad translag som baseras på självbestämmande.

FN:s expert i frågor om sexuell läggning och könsidentitet liksom Europarådet har ställt sig bakom att en ändring av juridiskt kön ska ske snabbt och enkelt och baseras på självbestämmande. I Sverige har frågan utretts i snart tio års tid. Ändå finns fortfarande inte en ny modern translag på plats.

Idag krävs en medicinsk utredning och diagnos, samt beslut om ändring från Socialstyrelsens Rättsliga Råd, för att ändra juridiskt kön. En process som tar flera år att gå igenom och som kränker transpersoners integritet och rätt till privatliv. RFSL och RFSL Ungdom vill att alla transpersoner ska få möjlighet att fullt ut leva i enlighet med sin könsidentitet. Det möjliggörs bland annat genom att ge transpersoner rätt att själva bestämma sitt juridiska kön.

Under 2021 samlade RFSL och RFSL Ungdom, tillsammans med Amnesty International Sverige, in över 38 000 namnunderskrifter för en ny, moderniserad translag som baseras på självbestämmande. Nu samlar vi 54 allierade organisationer som står bakom en ny könstillhörighetslag i ett gemensamt upprop. Det är dags för en ny könstillhörighetslag baserad på självidentifikation.

Dessa organisationer har ställt sig bakom uppropet:

Akademikerförbundet SSR
Amnesty
Antidiskrimineringsbyrån Norra Skåne
Antidiskrimineringsbyrån Uppsala, ADU
Antidiskrimineringsbyrån Väst
Autism Sverige
Barnombudet i Uppsala län
Byrån mot Diskriminering i Östergötland
Fempowerment
Folkrörelsernas Konstfrämjande
ForumCiv
FPES Sverige
Fridays For Future Sverige
Föreningen för Sveriges Ungdomsmottagningar
Fältbiologerna
Förbundet Unga Rörelsehindrade
Förenade Jourer
Hiv-Sverige
IM Individuell Människohjälp
Indra Queer Trans & Tjejjour
Jämlikt.nu
Kvinna till Kvinna
Lesbisk Makt
Läkare mot rasism
Malmö mot Diskriminering
Mind
Nationell samverkan för psykisk hälsa, NSPH
Patientförening för transpersoner
Popkollo
Queers Against Fascism
RFSL
RFSL Ungdom
RFSU
Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbete
Riksförbundet Hjärnkoll
Rädda Barnens Ungdomsförbund
Rättighetscentrum Norrbotten
Rättighetscentrum Västerbotten
Röda Korsets Ungdomsförbund
Sáminourra
SKPF Pensionärerna
Spelkulturförbundet Sverok
Status Queer
Stjärnjouren – Sundbybergs trans- och tjejjour
Studieförbundet Vuxenskolan
Suicide Zero
Sveriges Ickebinära
Sveriges Ungdomsråd
Tjej- och transjouren i Lund
Transammans
Trans Hälsoplattformen
Trans- och tjejjouren i Malmö
Unga Rörelsehindrade
Uppsala tjej- och transjour
Youth 2030 Movement
Örebro Rättighetscenter

Vill din organisation skriva under uppropet för en ny könstillhörighetslag, skicka ett mail till forbund@rfsl.se.