Ny translag … snart?

RFSL

RFSL välkomnar att Moderaterna och Liberalerna nu väljer att bryta dödläget i frågan om en ny translag som reglerar ändring av juridiskt kön. Det skulle kunna göra att Sverige får en lag där ändring av juridiskt kön kan göras enklare. RFSL och många andra hade velat se fullt självbestämmande men välkomnar att steg framåt äntligen tas.

I en debattartikel i Expressen (15/9) skriver företrädare för Moderaterna och Liberalerna att regeringen är enig om att de två partierna ska gå till riksdagen för att söka stöd hos andra partier för en ny könstillhörighetslag.

Förslaget på lagstiftning innebär att det inte ska krävas någon omfattande medicinsk utredning för att ändra sitt juridiska kön, så som fallet är idag. Istället ska det krävas en medicinsk prövning av mindre omfattning som ska utföras av legitimerad läkare eller psykolog. Åldersgränsen på 18 år föreslås ligga fast, men om man har vårdnadshavares samtycke ska ändringen kunna göras från 16 års ålder. RFSL har förordat att medicin och juridik helt ska separeras så att ingen medicinsk prövning ska göras av någons könsidentitet för att få ändra juridiskt kön. Så är ordningen i de andra nordiska länderna och den borde vara möjlig även här.

Trots det kan detta kommande förslag på en ny könstillhörighetslag vara en viktig och efterlängtad frihetsreform som påverkar människors liv och välmående till det bättre. Transpersoners mänskliga rättigheter borde vara en självklarhet och här har riksdagen nu möjlighet att visa att så är fallet.

– Det är inte första gången en hbtqi-politisk reform behöver genomföras på det här sättet genom riksdagen direkt istället för genom en proposition från regeringen. Nu hoppas vi att riksdagen är beredd att ta ansvar så att Sverige äntligen kan få en mer modern lagstiftning när det gäller ändring av juridiskt kön, säger RFSL:s förbundsordförande Peter Sidlund Ponkala.