EU-resolution om intersexpersoners rättigheter

RFSL

Den 14 februari antog EU-parlamentet sin första resolution om intersexpersoners rättigheter. Resolutionen innebär en uppmaning till EU:s medlemsstater att förbättra situationen för intersexpersoner i Europa på en rad olika områden.

Resolutionen fastslår bland annat att alla medlemsstater bör tillse att operationer och andra behandlingar på intersexbarn som inte är medicinskt nödvändiga förbjuds, att intersexpersoner bör inkluderas i länders diskrimineringslagar samt att alla länder bör ha en könstillhörighetslag som gör att personer kan ändra sitt juridiska kön på ett enkelt sätt utan att behöva genomgå medicinsk prövning.

– Vi är mycket glada att EU-parlamentet tar detta beslut. Alla länder, däribland Sverige, behöver bli mycket bättre på att säkerställa intersexpersoners rättigheter, säger Sandra Ehne, förbundsordförande för RFSL.

Resolutionen inkluderar skrivningar om behovet av stöd och rådgivning till intersexpersoner och deras familjer, åtgärder för att öka kunskapen i samhället om intersexpersoners hälsa och livsvillkor samt insatser för att minska stigmatiseringen och patologiseringen av intersexpersoner. Medlemsstaterna uppmanas också att stödja organisationer som arbetar för intersexpersoners rättigheter och intersexpersoners egna organisationer.

Läs hela resolutionen här 

Om intersex:
Intersexpersoner är personer som har könskaraktäristika, såsom kromosomer, könsorganens utseende, könskörtlar eller hormonnivåer, som inte passar in i normen för hur en “manlig” eller “kvinnlig” kropp ska fungera eller se ut. För vissa upptäcks en intersexvariaion redan vid födseln, andra upptäcker det i puberteten eller när de vill bli föräldrar, medan andra har en intersexvariation som aldrig upptäcks.

Läs mer om intersex och vården som ges i Sverige här