Med anledning av SVT:s ”Transkriget”

RFSL

SVT har publicerat en serie som heter "Transkriget". RFSL har blivit tillfrågade om att medverka. Vi har svarat med en skriftlig kommentar som går att läsa i det följande.

RFSL ser väldigt allvarligt på beskrivningen i dokumentären att det förekommer hot mot vårdpersonal. Det är helt oacceptabelt att rikta hot mot enskilda företrädare för vården och får inte under några omständigheter göras i vårt namn.

RFSL har inte någon verksamhet där vi följer med på vårdbesök. Det händer att enskilda medlemmar eller engagerade följer med någon på ett vårdbesök, för att polisanmäla ett hatbrott eller på möte med Migrationsverket. Om personen ber om det.

RFSL anser att vi måste visa stor respekt för de berättelser som framkommer från både transpersoner och de som ångrar hela eller delar av sin vård. Berättelserna är något som olika delar av samhället behöver lära sig av, så att vården kan bli bättre. Det finns också stöd att få via RFSL:s olika verksamheter, för den som vill.

 

Skriftlig kommentar till SVT 

Efter noggrant övervägande har RFSL valt att tacka nej till SVT:s förfrågan om att medverka i dokumentären Transkriget. Vi lämnar istället en skriftlig kommentar.

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, RFSL, etablerades 1950 och samlar idag drygt 8 000 medlemmar. Som medlemsorganisation har vi under lång tid, och tillsammans med andra människorättsorganisationer, verkat för en modernisering av den nuvarande könstillhörighetslagen samt för att höja kvaliteten på den könsbekräftande vården.

Våra utgångspunkter i arbetet med att förbättra transpersoners livsförutsättningar vilar på rekommendationer från Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter och World Professional Association for Transgender Health, WPATH. Det är Världshälsoorganisationen, WHO, som sätter upp diagnoskriterierna för könsdysfori. RFSL har inte ansvar för politiska prioriteringar vad gäller vården eller för beslut om hur vård ska bedrivas. Ansvarig myndighet är Socialstyrelsen och för politiska beslut ansvarar politiker.

Transpersoner som behöver könsbekräftande vård ska, precis som andra patientgrupper, erbjudas en vård av hög kvalitet som utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns idag en systematisk underfinansiering av den könsbekräftande vården som slår hårt mot transpersoner och som skapar stort lidande. Det är oacceptabelt att så många transpersoner väntar i åratal innan de ens får ett första möte med en läkare.

Lösningen är att förbättra den könsbekräftande vården, inte att begränsa den. Beslutet att göra den könsbekräftande vården till nationell högspecialiserad vård, och att de enheter som får tillstånd att bedriva denna vård också får ett tydligare nationellt ansvar, med ansvar för kompetensförsörjning, resurstillsättning och forskning, är därför ett steg i rätt riktning.

Transpersoner är transpersoner oavsett om rättigheter blir tillgodosedda eller ej. Transpersoner är transpersoner oavsett om det finns tillgång till vård eller om det finns möjlighet att ändra juridiskt kön så det stämmer överens med den man är. Det enda som begränsningar av transpersoners rättigheter gör är att skapa mer lidande och svårigheter.

RFSL ser ett stort behov av ett sakligt och respektfullt samtal om hur transpersoners mänskliga rättigheter bäst tillgodoses; ett samtal där transpersoners egna och olika upplevelser respekteras. Vi kan konstatera att samhället har misslyckats med att skydda och säkerställa alla individers rättigheter oavsett könsidentitet. Frågan om hur vi kan säkerställa att transpersoner mår bra och får sina rättigheter respekterade borde vara den gemensamma utgångspunkten för alla som är engagerade i frågan.